Rolnicze, energetyczne i ekonomicze aspekty...

Charakterystyka wybranych populacji Sclerotinia sclerotiorum...

Fenotypowe i genetyczne badania zmian...