A- A A+

lang switcher

Rekrutacja na studia doktoranckie 2015-2019

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie planuje utworzenie czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich w latach 2015-2019 w:

 • obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie rolnictwo, dyscyplinie „agronomia”
 • obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie „biologia”

Limit miejsc na każde z wymienionych studiów 10 osób, istnieje możliwość uzyskania stypendium doktorskiego. Warunki i tryb rekrutacji poniżej.

 

Proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie (wg Uchwały nr 36- 2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kandydaci do 15 września 2015 roku powinni składać następujące dokumenty w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW:

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – należy określić czy kandydat ubiega się o stypendium doktoranckie oraz zakwaterowanie w domu studenckim (załącznik Nr 1)
 2. Kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 2)
 3. CV zawierające w szczególności informację o znajomości języków obcych np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywność naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych, oraz opis zainteresowań naukowych kandydata – niezbędne jest załączenie kserokopii stosownej dokumentacji potwierdzającą aktywność naukowa np. publikacji, abstraktów, dyplomów itp. ,
 4. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia)
 7. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej
 8. Zgodę przyszłego opiekuna/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3)
 9. Informację czy jest uczestnikiem innych studiów doktoranckich

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

 1. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
 2. dotychczasową odpowiednio potwierdzoną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt),
 3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej wraz z prezentacją pracy magisterskiej (0-10 pkt)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 29 września (wtorek) 2015 o godz. 9 w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii.

Proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia (wg Uchwały nr 36- 2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kandydaci do 15 września 2015 roku powinni składać następujące dokumenty w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW:

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – należy określić czy kandydat ubiega się o stypendium doktoranckie oraz zakwaterowanie w domu studenckim (załącznik Nr 1)
 2. Kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 2)
 3. CV zawierające w szczególności informację o znajomości języków obcych np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywność naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych, oraz opis zainteresowań naukowych kandydata – niezbędne jest załączenie kserokopii stosownej dokumentacji potwierdzającą aktywność naukowa np. publikacji, abstraktów, dyplomów itp. ,
 4. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia)
 7. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej
 8. Zgodę przyszłego opiekuna/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3)
 9. Informację czy jest uczestnikiem innych studiów doktoranckich

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

 1. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
 2.  
 3. dotychczasową odpowiednio potwierdzoną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt),
 4. wynik rozmowy kwalifikacyjnej wraz z prezentacją pracy magisterskiej (0-10 pkt)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 29 września (wtorek) 2015 o godz. 9 w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii.

Proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie biologia (wg Uchwały nr 36- 2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kandydaci do 15 września 2015 roku powinni składać następujące dokumenty w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW:

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – należy określić czy kandydat ubiega się o stypendium doktoranckie oraz zakwaterowanie w domu studenckim (załącznik Nr 1)
 2. Kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 2)
 3. CV zawierające w szczególności informację o znajomości języków obcych np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywność naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych, oraz opis zainteresowań naukowych kandydata – niezbędne jest załączenie kserokopii stosownej dokumentacji potwierdzającą aktywność naukowa np. publikacji, abstraktów, dyplomów itp. ,
 4. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia)
 7. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej
 8. Zgodę przyszłego opiekuna/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3)
 9. Informację czy jest uczestnikiem innych studiów doktoranckich

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

 1. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
 2. dotychczasową odpowiednio potwierdzoną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt),
 3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej wraz z prezentacją pracy magisterskiej (0-10 pkt)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 29 września (wtorek) 2015 o godz. 9:00 w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii.


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.