A- A A+

lang switcher

Studia I i II Stopnia

 

Programy studiów od roku akademickiego 2019/2020

Rolnictwo

Studia stacjonarne
I stopień  Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   
II stopień Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
Studia niestacjonarne
I stopień  Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   
II stopień Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   
   

Inżynieria ekologiczna

Studia stacjonarne Efekty uczenia się
I stopień Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   
II stopień Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   

Biologia

Studia stacjonarne Efekty uczenia się
I stopień Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   
II stopień Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Studia I stopień stacjonarne Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)

 

Programy studiów do roku akademickiego 2019/2020

Rolnictwo: 

Studia stacjonarne I stopnia od 2018/19, Studia stacjonarne II stopnia, specjalność agronomia i agrobiznesStudia stacjonarne II stopnia, specjalność informatyka w rolnictwieStudia stacjonarne II stopnia, specjalność bioinżynieria rolnicza

Studia niestacjonarne I stopniaStudia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria ekologiczna:

Studia stacjonarne I stopnia 2017-18Studia stacjonarne I stopnia 2018-19Studia stacjonarne II stopnia

Biologia:

Studia stacjonarne I stopniaStudia stacjonarne II stopnia, specjalizacja Biologia eksperymentalna