Staże

Podsumowanie "Staże dla studentów WRIB"

I edycja projektu „Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie” zostanie zakończona podsumowaniem, które nastąpi na spotkaniu panelowym 27 października 2017 roku o godz. 9.00 w Sali Rady Wydziały Rolnictwa i Biologii (budynek 37, sala 0/106Bb). Głównym elementem panelu będą prezentacje multimedialne stażystów o swoich miejscach stażu, zrealizowanym programie oraz mocnych i słabych stronach swojego przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Wszyscy stażyści jednej jednostki robią tylko jedną prezentację  do 10 min., (tylko Instytut Nenckiego do 20 min.).

Prezentacja powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem (do pobrania poniżej) i przed panelem przesłana do Biura projektu na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolejność prezentacji odbędzie się zgodnie z Agendą spotkania.

Wzór prezentacji
Agenda spotkania

 

Dokumenty do pobrania

 

Regulamin

Załączniki do Regulaminu:

1.1: Umowa trójstronna o krajowy staż studencki u potencjalnego pracodawcy

1.2: Umowa trójstronna o zagraniczny staż studencki u potencjalnego pracodawcy

 (umowy różnią się w paragrafie 3, pkt. 6 i 7 dotyczących refundacji kosztów związanych z zakwaterowaniem i dojazdem)

1a: Załącznik do umowy

2:  Wniosku o przyznanie stażu w ramach projektu Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

3a: Formularz danych osobowych uczestnika projektu

3b: Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia

4:  Harmonogram

5:  Lista obecności

6:  Dziennik stażu

7:  Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu po stronie Pracodawcy

8:  Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu

9:  Sprawozdanie z przebiegu 3–miesięcznego stażu

10: Zaświadczenie o odbytym stażu

Staże dla studentów III roku Rolnictwa i Biologii

Informacje o projekcie

Projekt "Staże dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie" realizowany jest od 2017-02-01 do 2018-12-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju i Działaniu: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie i wzmocnienie u studentów kierunku Biologia i Rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Biologii kompetencji twardych i miękkich niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Projekt składa się z dwóch zadań:

  1. Staże w kraju dla kierunku Biologia i Rolnictwo.
  2. Staże za granicą dla kierunku Biologia i Rolnictwo

 

 

Biuro projektu

Zarządzanie projektem

Dokumenty do pobrania

Formularz rejestracyjny

Strona 1 z 3