A- A A+

lang switcher

Spotkania ze Studentami

W ramach zajęć z Wybranych Technologii Energii Odnawialnej na pierwszym roku studiów magisterskich kierunku Inżynieria Ekologiczna, mieliśmy ogromną przyjemność gościć absolwentkę Wydziału Rolnictwa i Biologii, Panią Sylwię Olejniczak oraz Pana Krzysztofa Konieckiego z firmy fproject, która jest autoryzowanym przedstawicielem zielona-energia.com – dostawcy systemów fotowoltaicznych. Nasi goście wygłosili prezentację na temat fotowoltaiki w rolnictwie. Agenda spotkania przebiegała wg poniższego planu:

  1. Fotowoltaika, co to jest i co o w tym chodzi?
  2. Aktualne dane statystyczne na temat odnawialnych źródeł energii.
  3. Cel OZE na 2020, co się stanie, jeśli Polska go nie osiągnie?
  4. Finansowanie fotowoltaiki dla rolnictwa.
  5. Ciekawe wdrożenia na świecie.
  6. Praktyczne zastosowanie fotowoltaiki.
  7. Dyskusja.

Temat fotowoltaiki został przedstawiony w bardzo oryginalny i nowatorski sposób, zawierał bowiem zarówno elementy merytorycznej wiedzy jak i praktycznych przykładów zastosowania rozwiązań fotowoltaiki w rolnictwie.

Mamy nadzieję że temat stanie się dużą inspiracją dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii, dlatego planujemy przyszłe spotkania ze studentami innych kierunków oraz kół naukowych.