A- A A+

lang switcher

Komunikat Dziekana WRiB

Szanowni Państwo,

Studenci i Wykładowcy

W trosce o ciągłość i jakość kształcenia pracujemy nad możliwie najlepszymi metodami przekazywania treści przedmiotów i weryfikowania uzyskanych efektów. Naszą społeczność czekają nowe wyzwania, które w krótkim czasie mogą być modyfikowane i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji związanej z koronawirusem.

Na stronach Wydziału (wrib.sggw.pl oraz agrobiol.sggw.pl ) zamieszczane są sukcesywnie komunikaty związane z zaistniałą sytuacją. Bardzo prosimy o śledzenie ich na bieżąco. Są już wytyczne Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia http://wrib.sggw.pl/files/Jakosc_Ksztalcenia/111.-Wskazwki-RKdsJK-zajcia-zdalne-SGGW.pdf

Proszę Koordynatorów przedmiotów o zapoznanie się z tymi wytycznymi i o rejestrowanie przekazanych materiałów i faktu poinformowania studentów w sposób ustalony w Państwa jednostce oraz o ewidencjonowanie, które planowane zajęcia w jaki sposób, się odbyły. Osoby prowadzące zajęcia kontaktują się ze studentami i starostami lat i grup głównie poprzez maile, strony internetowe lub e-hms. Dziekanat udziela informacji wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Koordynatorzy przedmiotów są odpowiedzialni za przekazanie studentom (na podane przez starostów adresy mailowe) wszystkich informacji dotyczących sposobu organizacji przedmiotu, przekazywania i prezentowania materiałów dydaktycznych oraz ewidencjonowanie wszystkich faktów związanych z realizacją przedmiotu.

Pragniemy, aby jak najwięcej zajęć (wykłady, ćwiczenia), o ile jest to możliwe, odbyło się w trybie zdalnym. Na stronie Wydziału pojawił się komunikat z zaleceniami dokumentowania nauczania zdalnego – prosimy wszystkich o zapoznanie się z nim.

Odpowiedzialność w zapewnieniu realizacji nauczania zdalnego spływa na koordynatorów przedmiotów oraz starostów roku. Prosimy o pozostawanie w ciągłym kontakcie. Studentów prosimy także o podpowiedzi modyfikacji sposobów komunikacji i nauczania zdalnego prowadzonych przez wykładowców. Jeżeli pojawią się lepsze, sprawdzone znane szerszej grupie osób narzędzia, to korzystajmy z nich. Na wymienionych poniżej stronach znajdują się adresy poszczególnych roczników lub starostów:

http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/studia-i-i-ii-stopien/--kierunek-rolnictwo.php

http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/studia-i-i-ii-stopien/--kierunek-biologia.php

http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/studia-i-i-ii-stopien/--kierunek-inzynieria-ekologiczna.php

http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/organic-agriculture-and-food-production-oafp.php

Przypominam, iż adresy email do wykładowców są też dostępne na stronach uczelni i proszę starostów również o kontaktowanie się z koordynatorami przedmiotów.

Jednocześnie przypominam, iż dopuszczalne są różne formy nauczania zdalnego. Prowadzący mogą w szerokiej formie korzystać z naszego e-learningu opracowanego dla e-Rolnictwa pod adresem https://e.sggw.pl/course/index.php?categoryid=90 znajdują się tam wykłady ale także filmy instruktażowe, quizy itp. Niestety, platforma ta nie jest już wspierana.

 

 

Drodzy Studenci,

Proszę pamiętać, że wykłady i inne dostarczane przez prowadzących materiały mają służyć Państwu tylko do własnego użytku. Zabrania się udostępniania ich osobom trzecim (w szczególności osobom, których dany przedmiot nie dotyczy), zamieszczania w ogólnodostępnych bazach (np. ogólnodostępne strony internetowe, Facebook) czy w nie do końca legalnych bazach (np. Chomik).

W następnym tygodniu zwrócimy się do Państwa o potwierdzenie odbytych zajęć.

Bardzo Państwa proszę, aby wszystkie zajęcia możliwe do prowadzenia na odległość, a jeszcze nie uruchomione, rozpocząć tak szybko jak to tylko możliwe, a o tym fakcie powiadomić dziekanat.

 

 

Dziekan Wydziału

Rolnictwa i Biologii

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.