Ogłoszenia

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

Naukowcy z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW publikują w czasopismach Science i Nature

W prestiżowym czasopiśmie Science (impact factor = 41)  ukazał się 24.05.2019 artykuł zespołu dr Vincenta Tagliabracci (UT Southwestern, Dallas), ze współautorstwem dr hab. Krzysztofa Pawłowskiego oraz jego doktoranta – mgr Marcina Gradowskiego  pt. Bacterial pseudokinase catalyzes protein polyglutamylation to inhibit the SidE-family ubiquitin ligases. Artykuł dotyczy bakterii Legionella pneumophila wywołującej bardzo groźną i jak dotąd nieuleczalną chorobę - legionellozę. W artykule opisano bardzo ciekawy mechanizm biochemiczny działania jednego z białek efektorowych tej bakterii. Bakterie Legionella, wniknąwszy do wnętrza komórki ludzkiej, wstrzykują do cytoplazmy ludzkiej komórki białka efektorowe, które zaburzają działanie komórkowych szlaków sygnałowych. Projekt badawczy, którego wyniki opublikowano w Science, zaczął się od bioinformatycznych analiz niezbadanych białek bakteryjnych, prowadzonych przez mgr Gradowskiego i dr hab. Pawłowskiego. Badania te mogą w przyszłości pomóc w opracowaniu leku na legionellozę.

Również w końcu maja (29.05.2019) ukazał się w innym, równie prestiżowym czasopiśmie – Nature (impact factor= 41,6) artykuł pt. Metabolic control of BRISC–SHMT2 assembly regulates immune signalling zespołu badaczy z University of Leeds oraz University of Pennsylvania (dr Elton Zeqiraj i dr Roger A. Greenberg). Współautorem tego artykułu jest dr hab. Krzysztof Pawłowski (SGGW). Praca ta dotyczy badań strukturalnych w rozdzielczości atomowej dużego kompleksu białkowego regulującego odpowiedź immunologiczną. Badanie ujawnia molekularne podstawy leżące u podstaw nieoczekiwanej komunikacji między metabolizmem a reakcjami immunologicznymi i może prowadzić do opracowania nowych leków zwalczających choroby autoimmunologiczne.

Artykuły są dostępne na stronach:

https://science.sciencemag.org/content/364/6442/787.abstract

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1232-1

Autorom gratulujemy i życzymy dalszych podobnych osiągnięć!