Ogłoszenia

Otwarcie wystawy

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Wiesław Bielawski 16 października 2018 roku otworzył wystawę pt. „Pierwsi wśród równych. Udział środowiska akademickiego SGGW w walkach o niepodległość w latach 1918–1921”.

Wystawa została zorganizowana przez Bibliotekę Główną – Muzeum SGGW. W roku akademickim 2018/2019 wydarzenia w Muzeum SGGW są objęte honorowym patronatem najstarszych wydziałów Uczelni utworzonych w 1918 roku –  Wydziału Rolnictwa i Biologii oraz Wydziału Leśnego.

Scenariusz wystawy został przygotowany w oparciu o opracowania historyczne autorstwa prof. dr hab. Sławomira Podlaskiego z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW. 

Wystawa organizowana jest w ramach obchodów jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej celem jest ukazanie licznego udziału środowiska akademickiego uczelni w walkach o niepodległość w latach 1918–1921.

Dni SGGW na WRiB

DNI SGGW 18 – 19 MAJA 2018 ROKU POD PATRONATEM WYDZIAŁU ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

Atrakcje na stoiskach Wydziału Rolnictwa i Biologii