Ogłoszenia

Otwarcie wystawy

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Wiesław Bielawski 16 października 2018 roku otworzył wystawę pt. „Pierwsi wśród równych. Udział środowiska akademickiego SGGW w walkach o niepodległość w latach 1918–1921”.

Wystawa została zorganizowana przez Bibliotekę Główną – Muzeum SGGW. W roku akademickim 2018/2019 wydarzenia w Muzeum SGGW są objęte honorowym patronatem najstarszych wydziałów Uczelni utworzonych w 1918 roku –  Wydziału Rolnictwa i Biologii oraz Wydziału Leśnego.

Scenariusz wystawy został przygotowany w oparciu o opracowania historyczne autorstwa prof. dr hab. Sławomira Podlaskiego z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW. 

Wystawa organizowana jest w ramach obchodów jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej celem jest ukazanie licznego udziału środowiska akademickiego uczelni w walkach o niepodległość w latach 1918–1921.

Akademia BASF

Dnia 21.05.2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się ostatni już wykład dotyczący zrównoważonego rolnictwa w ramach projektu Agro Ambasadorzy BASF. Naszym gościem była Pani dr Monika Szewczyk, specjalista UNEP/GRID w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 studentów zainteresowanych tematem spotkania. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas wykładu było przedstawienie dobrych praktyk rolniczych wspomagających działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

W trakcie wykładu zostały omówione zagadnienia, takie jak ochrona bioróżnorodności, zielona infrastruktura czy usługi ekosystemowe. Zdobytą podczas wykładu wiedzę na temat ochrony bioróżnorodności studenci będą mogli zobaczyć na własne oczy podczas wyjazdu do Kombinatu Rolnego Kietrz, wielkoobszarowego gospodarstwa produkcyjnego, spółki należącej do Skarbu Państwa, który odbędzie się już w czerwcu i będzie zwieńczeniem szkoleń i projektów organizowanych przez firmę BASF dla studentów w bieżącym roku akademickim.

Wykład odbył się przy pomocy Wydziału Rolnictwa i Biologii oraz Koła Naukowego Rolników SGGW w Warszawie. Dodatkowo, jako Agro Ambasadorzy BASF chcielibyśmy serdecznie podziękować studentom za ich tak liczną frekwencję podczas organizowanych przez nas spotkań, wielkie zainteresowanie tematyką wykładów oraz warsztatów. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas spotkań zostaną z powodzeniem wykorzystane w praktyce już w najbliższej przyszłości. Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji wszystkich przedsięwzięć kierujemy w stronę Wydziału Rolnictwa i Biologii oraz Koła Naukowego Rolników SGGW w Warszawie.

/fot i relacja M. Kuźniak/