Ogłoszenia

NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  • Nabory wniosków do programów wspierających międzynarodową mobilność naukowców są już otwarte;
  • Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych;
  • Ulam NAWA adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą.

Szczegóły dotyczące naborów: Nabory wniosków w programach: Bekker NAWA i Ulam NAWA - NAWA

 

Współpraca Wydziału

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW będzie współpracował ze spółką Osadkowski S.A

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie podpisał umowę o współpracy ze spółką  Osadkowski S.A. W imieniu SGGW umowę parafowali Andrzej Szmalc, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką oraz dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW, Dziekan WRIB, a ze strony spółki Osadkowski S.A. Wojciech Osadkowski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.

Więcej o tym można przeczytać w artykule na agropolska.pl