Ogłoszenia

Kształcenie zdalne na uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni resort Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia.

Więcej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Komunikat

Szanowni Państwo,

 

W związku z zaleceniami i Komunikatem Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r.

informuję, że Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW od 18.03.2020 roku do odwołania pracuje w systemie dyżurów.

W Dziekanacie WRiB są dyżury w dni robocze od 8:00 do 16:00 zapewniające ciągłość pracy.

W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego prosimy o załatwianie spraw zdalnie (mailowo lub telefonicznie).

Legitymacje studenckie decyzją MNiSW zostają automatycznie przedłużone do 31.05.2020.
Nie ma konieczności obsługi legitymacji w dziekanacie.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii

dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW

Komunikat

Szanowni Państwo,

Studenci i Wykładowcy

W trosce o ciągłość i jakość kształcenia pracujemy nad możliwie najlepszymi metodami przekazywania treści przedmiotów i weryfikowania uzyskanych efektów. Naszą społeczność czekają nowe wyzwania, które w krótkim czasie mogą być modyfikowane i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji związanej z koronawirusem.

Na stronach Wydziału (wrib.sggw.pl oraz agrobiol.sggw.pl ) zamieszczane są sukcesywnie komunikaty związane z zaistniałą sytuacją. Bardzo prosimy o śledzenie ich na bieżąco.  Są już wytyczne Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia http://wrib.sggw.pl/files/Jakosc_Ksztalcenia/111.-Wskazwki-RKdsJK-zajcia-zdalne-SGGW.pdf

Czytaj więcej: Komunikat

Komunikat

Warszawa, dn. 13.03.2020r.

Komunikat dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii

Drodzy Studenci kierunków studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii

Z dniem 12 marca 2020 zostały zawieszone do odwołania wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych poza zajęciami e-learningowymi.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo na stronie sggw.pl

https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale podejmowane są obecnie działania ustalające sposób realizacji poszczególnych zajęć, ujętych w Państwa planach dydaktycznych. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych modułów szeroko rozumianymi metodami zdalnymi, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii