A- A A+

lang switcher

Skład osobowy Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia powołany na Wydziale Rolnictwa i Biologii w dniu 10 września 2020 r. na okres od 10 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku

Koordynator ds. Jakości Kształcenia: Dr hab. Magdalena Szymańska

Skład zespołu roboczego działających przy Radzie Programowej Wydziału Rolnictwa i Biologii dla dyscypliny nauki rolnictwo i ogrodnictwo:

 1. Dr hab. Magdalena Szymańska - przewodnicząca
 2. Dr hab. Tomasz Sosulski
 3. Dr hab. Ewa Szara
 4. Dr hab. Jerzy Jonczak
 5. Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz
 6. Dr Wojciech Kwasowski
 7. Dr Kinga Noras
 8. Dr Agnieszka Ciesielska
 9. Mgr Tadeusz Szymańczak
 10. Łukasz Łuniewski
 11. Emil Panek

Skład zespołu roboczego działających przy Radzie Programowej Wydziału Rolnictwa i Biologii dla dyscypliny nauki biologiczne:

 1. Dr hab. Magdalena Szymańska - przewodnicząca
 2. Dr Justyna Fidler
 3. Dr inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska
 4. Lek. med. Robert Aleksandrowicz
 5. Joanna Żak