A- A A+

lang switcher

Podstawowe dokumenty

27 stycznia 2020 r. Senat przyjął uchwałę 67-2019/2020 wprowadzającą nowe – trzecie wydanie uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 

Zarządzenie Nr 1 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Ocena instytucjonalna na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 527/2014)

Ocena instytucjonalna na WRIB – wynik

 

Raport z Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Raport 2016-2017

Raport 2017-2018