A- A A+

lang switcher

Podstawowe dokumenty

Podczas zebrania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się 1 grudnia 2020 r. zatwierdzony został harmonogram stosowania narzędzi monitorowania jakości kształcenia. Dokument ten stanowi rekomendacje dotycząca terminów stosowania poszczególnych narzędzi. Jednocześnie wydział ma pełne prawo do stosowania wybranych narzędzi monitorowania jakości kształcenia w dowolnym czasie w zależności od potrzeb.

Harmonogram stosowania Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW w r. ak. 2020/21 

27 stycznia 2020 r. Senat przyjął uchwałę 67-2019/2020 wprowadzającą nowe – trzecie wydanie uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 

Zarządzenie Nr 1 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Ocena instytucjonalna na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 527/2014)

Ocena instytucjonalna na WRIB – wynik

 

Raport z Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Raport 2016-2017

Raport 2017-2018