A- A A+

lang switcher

Aktualności Komisji

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce wynikającym z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID-19, poniżej przekazujemy źródła informacji pomocne w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych przez pracowników i studentów:

ORGANIZACJA

KSZTAŁCENIE ZDALNE

BADANIA