A- A A+

lang switcher

Aktualności Zespołu

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce wynikającym z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID-19, poniżej przekazujemy źródła informacji pomocne w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych przez pracowników i studentów:

KOMUNIKATY DZIEKANA WRIB I REKTORA SGGW

WYBRANE ZARZĄDZENIA REKTORA SGGW

 

AKTUALNOŚCI Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

ORGANIZACJA

KSZTAŁCENIE ZDALNE

BADANIA