Program Studiujesz? Praktykuj! - nabór wniosków

Biuro Nauki i Projektów, Sekcja Programów Krajowych uprzejmie informuje, że trwa nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj! (Działanie 3.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

Data zamknięcia naboru wniosków: 21.04.2017 r.

Czytaj więcej...

Konkurs - prace naukowe

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła *IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”*. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości *5 tysięcy złotych*. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

Czytaj więcej: Konkurs - prace naukowe

ICYA - konferencja

International Conference for Youth in Agriculture (ICYA)

ICYA is a 4-day International Conference that combines Soft Skill Trainings, Lectures and Debates. It aims to bringing 100 young, bright minded and internationally active students together, give them the opportunity to interact, learn from each other, engage and create new projects/movements/ideas in order to solve major social problems through their agricultural expertise and passion. 

More info

Konkurs - praca magisterska

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich organizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.