A- A A+

lang switcher

Postępowania habilitacyjne

Dr inż. Dariusz Gozdowski

Zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

dr. Dariusza Gozdowskiego

 

23.09.2016 - Wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

12.01.2017 - Uchwały Rady Wydziału w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Dariusza Gozdowskiego,
 • wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.

23.03.2017 - Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Kuchar (UP we Wrocławiu) 
 • Sekretarz:       prof. dr hab. Iwona Mejza (UP w Poznaniu)
 • Recenzent:     prof. dr hab. Janusz Gołaszewski (UWM w Olsztynie)
 • Recenzent:     prof. dr hab. Maria Walczykova (UR w Krakowie)
 • Recenzent:     prof. dr hab. Tomasz Stuczyński (KUL)
 • Członek:         prof. dr hab. Zofia Hanusz (UP w Lublinie)
 • Członek:         dr hab. Anna Wenda-Piesik, prof. nadzw. (UTP w Bydgoszczy)

do 05.05.2017 - Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. Dariusza Gozdowskiego.

19.05.2017 - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Dariuszowi Gozdowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.

do 26.05.2017 - Przedłożenie Radzie Wydziału uchwały Komisji.

08.06.2017 - Podjęcie przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Dariuszowi Gozdowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

22.06.2017 - Planowany termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami.

 


dr inż. Jerzy Jonczak

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym

 • Wniosek z dnia 5 października 2016 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

 • Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Jonczaka:

 1. 05.12.2016 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 2. 20.10.2016 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:

– przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Jonczaka

– wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta)

 1. 05.12.2016 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sekretarz: prof. dr hab. Beata Rutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzent: prof. dr hab. Cezary Kabała - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzent: prof. dr hab. Jacek Długosz - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Recenzent: prof. dr hab. Sławomir Gonet - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członek: dr hab. Edward Meller, prof. nadzw. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Członek: prof. dr hab. Józef Chojnicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. 30.01.2017 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. inż. Jerzego Jonczaka

 2. 15.02.2017 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Jerzemu Jonczakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem

 3. 09.03.2017 podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Jerzemu Jonczakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

 4. 23.03.2017 termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami

 

 


dr inż. Stanisław Samborski

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Agronomii

 • Wniosek z dnia 8 września 2016 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 • Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Stanisława Samborskiego:

08.09.2016 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

22.09.2016 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:

– przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Stanisława Samborskiego

– wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta)

17.10.2016 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz: prof. dr hab. Beata Rutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzent: prof. dr hab. Zofia Spiak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzent: prof. dr hab. Aleksander Szmigiel - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Recenzent: prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Członek: dr hab. Rafał Pudełko - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Członek: prof. dr hab. Piotr Stypiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

05.12.2016 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. inż. Stanisława Samborskiego

15.12.2016 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Stanisławowi Samborskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem

20.12.2016 podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Stanisławowi Samborskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

20.01.2017 termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami


dr Mohamed Hazem Kalaji – zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizjologii Roślin
 • Wniosek z dnia 19 lutego 2013 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 6 maja 2013 roku:
 1. prof. dr hab. Andrzej Kotecki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – przewodniczący komisji
 2. dr hab. Beata Rutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – sekretarz komisji
 3. dr hab. Norbert Keutgen (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy) – recenzent
 4. prof. dr hab. Marcin Horbowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – recenzent
 5. prof. dr hab. Franciszek Dubert (Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) – recenzent
 6. dr hab. Edward Grzyś (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – członek komisji
 7. prof. dr hab. Jan Łabętowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – członek komisji

 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Mohameda Hazema Kalaji:
 1. 20.02.2013 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. 18.04.2013 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Mohameda Hazema Kalaji,
 • wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta).
 1. 06.05.2013 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:
 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr hab. Beata Rutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Recenzent: dr hab. Norbert Keutgen, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Recenzent: prof. dr hab. Marcin Horbowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Recenzent: prof. dr hab. Franciszek Dubert, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Członek: dr hab. Edward Grzyś, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Członek: prof. dr hab. Jan Łabętowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 1. 17.06.2013 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr Mohameda Hazema Kalaji.
 2. 3.07.2013 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej – podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Mohamedowi Hazemowi Kalaji stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 3. 4.07.2013 przekazanie uchwały Komisji Habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie:

12.07.2013 Uchwała Rady Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.