A- A A+

lang switcher

Postępowania habilitacyjne

dr inż. Jerzy Jonczak

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym

 • Wniosek z dnia 5 października 2016 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

 • Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Jonczaka:

 1. 05.12.2016 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 2. 20.10.2016 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:

– przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Jonczaka

– wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta)

 1. 05.12.2016 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sekretarz: prof. dr hab. Beata Rutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzent: prof. dr hab. Cezary Kabała - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzent: prof. dr hab. Jacek Długosz - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Recenzent: prof. dr hab. Sławomir Gonet - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członek: dr hab. Edward Meller, prof. nadzw. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Członek: prof. dr hab. Józef Chojnicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. 30.01.2017 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. inż. Jerzego Jonczaka

 2. 15.02.2017 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Jerzemu Jonczakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem

 3. 09.03.2017 podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Jerzemu Jonczakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

 4. 23.03.2017 termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami

 

 


dr inż. Stanisław Samborski

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Agronomii

 • Wniosek z dnia 8 września 2016 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 • Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Stanisława Samborskiego:

08.09.2016 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

22.09.2016 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:

– przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Stanisława Samborskiego

– wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta)

17.10.2016 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz: prof. dr hab. Beata Rutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzent: prof. dr hab. Zofia Spiak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzent: prof. dr hab. Aleksander Szmigiel - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Recenzent: prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Członek: dr hab. Rafał Pudełko - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Członek: prof. dr hab. Piotr Stypiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

05.12.2016 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. inż. Stanisława Samborskiego

15.12.2016 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Stanisławowi Samborskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem

20.12.2016 podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Stanisławowi Samborskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

20.01.2017 termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.