A- A A+

lang switcher

Habilitacje

dr Mohamed Hazem Kalaji – zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizjologii Roślin

 

 • Wniosek z dnia 19 lutego 2013 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat

 

Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 6 maja 2013 roku:

 

 1. prof. dr hab. Andrzej Kotecki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – przewodniczący komisji
 2. dr hab. Beata Rutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – sekretarz komisji
 3. dr hab. Norbert Keutgen (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy) – recenzent
 4. prof. dr hab. Marcin Horbowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – recenzent
 5. prof. dr hab. Franciszek Dubert (Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) – recenzent
 6. dr hab. Edward Grzyś (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – członek komisji
 7. prof. dr hab. Jan Łabętowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – członek komisji

 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Mohameda Hazema Kalaji:

 

 1. 20.02.2013 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. 18.04.2013 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:

 

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Mohameda Hazema Kalaji,
 • wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta).

 

 1. 06.05.2013 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr hab. Beata Rutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Recenzent: dr hab. Norbert Keutgen, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Recenzent: prof. dr hab. Marcin Horbowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Recenzent: prof. dr hab. Franciszek Dubert, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Członek: dr hab. Edward Grzyś, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Członek: prof. dr hab. Jan Łabętowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 1. 17.06.2013 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr Mohameda Hazema Kalaji.
 2. 3.07.2013 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej – podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Mohamedowi Hazemowi Kalaji stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 3. 4.07.2013 przekazanie uchwały Komisji Habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie:

 

12.07.2013 Uchwała Rady Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.