P

dr inż. Marzena Iwańska adiunkt tel: 59 32731


 

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
(budynek nr.37, pok.2/122)
WYKSZTAŁCENIE
2000–2005      Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
                      Magister inżynier rolnictwa w zakresie agronomii i agrobiznesu
2005–2010      Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW − studia doktoranckie
                      Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii na podstawie pracy pt. „Przydatność różnych miar statystycznych do oceny stopnia szerokiej adaptacji odmian pszenicy ozimej”. Promotor: Prof. dr hab. Wiesław Mądry.
Wybrane kursy i szkolenia
2008               Kurs statystyczny “Analiza Danych Statystycznych” z zastosowaniem programu STATISTICA.
2009−2010      Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego − studia podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego.
                      Modelowe doskonalenie zawodowe w dziedzinie IT dla animatorów życia społecznego w Polsce Południowej oparte na internetowej platformie edukacyjnej – e.teach−it.net.
                      Certyfikat uczestnictwa w Kongresie ESA w Montpellier − Francja.
2010−2011      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie − studia podyplomowe w zakresie: "Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie" z zastosowaniem oprogramowania SAS.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2002               Narodowy Spis Powszechny ludności i Mieszkań 2002 w Warszawie. Rachmistrz
2003               Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Praktykant.
                      Agencja Rynku Rolnego (ARR) –  Biuro Integracji Europejskiej w Warszawie. Praktykant.
2004               Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie. Referent.
2005               PROFISAD Sp. z o.o.Grupa Producentów OwocówBikówek.
                      Pracownik Administracyjny.
2007               FERRERO POLSKA Sp. z o.o. Pracownik Administracyjny działu HR.
2009– 2012     Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW – Asystent.
2012– nadal   Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW – Adiunkt.
Działalność dydaktyczna
§        W okresie studiów doktoranckich i pracy prowadziłam lub prowadzę zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i zaocznych z przedmiotów statystycznych i informatycznych na Wydziałach: Rolnictwa i Biologii oraz Nauk o Żywności. Są to:
Planowanie eksperymentu i statystyczna ocena wyników,
Statystyczne opracowanie wyników,
Statystyka
Metody badań rolniczych,
Analiza danych doświadczalnych,
Statystyka i matematyka dla rolników,
Technologie informacyjne,
Zastosowanie komputerów w biologii,
Informatyka,
Arkusz kalkulacyjny.
§        Prowadzę konsultacje w zakresie analizy danych doświadczalnych ze studentami różnych kierunków studiów oraz pracownikami m.in. Małopolskiej Hodowli Roślin − HBP Sp. z o.o. we Wrocławiu, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Katedry Agronomii SGGW.
Działalność naukowa
Moje badania naukowe skupiają się w określonych kierunkach badawczych Katedry, a przede wszystkim na:
·         statystycznej metodyce doświadczeń w agronomii i biologii,
·         analizie interakcji genotypowo-środowiskowej roślin,
·         analizowaniu wielowymiarowych danych w badaniach genetyczno-hodowlanych.
Udział w konferencjach i seminariach
 • Referat pt. "Przydatność różnych miar statystycznych do oceny stopnia szerokiej adaptacji rodów pszenicy ozimej” na sesji plenarnej Międzynarodowego Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych”, Szklarska Poręba, czerwiec 2008 r.
 • Poster pt. „Badanie skuteczności metod statystycznych do wyboru odmian pszenicy ozimej plonujących wysoko i stabilnie”, konferencja „Nauka dla hodowli roślin uprawnych”, Zakopane, luty 2009 r.
 • Poster pt. ,,Statistical Measures of Wide Adaptation Degree of Cultivars: A Concept and Consistency for Winter Wheat”, 11 Kongres ESA (Europejskie Towarzystwo Agronomiczne), Francja, wrzesień 2010 r.
 • Referat pt. „Przydatność różnych miar statystycznych do oceny stopnia szerokiej adaptacji odmian pszenicy ozimej”, Międzynarodowe Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych”, Kudowa Zdrój, czerwiec 2011 r.
 • Poster pt. „Quantitative and ordering measures of the cultivar’s wide adaptation level and their using in preliminary yield trials for winter wheat”, Międzynarodowe Colloquium Biometryczne, wrzesień 2011 r.
 • Referat pt. „Szeroka adaptacja odmian pszenicy ozimej w różnych warunkach środowisk rolniczych przy dwóch systemach uprawy", seminarium Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, listopad 2011 r.
 • Referat pt. ”Adaptation degree of winter wheat cultivars across agro-ecosystems under two crop managements”, seminarium Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, listopad 2012 r.
Wybrane osiągnięcia naukowe
2012     Publikacja pracy naukowej pt.: ,,Measures of Genotype Wide Adaptation Level and their Relationships in Winter Wheat” w Cereal Research Communications, Akadémiai Kiadó, Budapeszt.
2010     Prezentacja posteru pt.: ,,Statistical Measures of Wide Adaptation Degree of Cultivars: A Concept and Consistency for Winter Wheat” podczas 11-go Kongresu ESA, Agro 2010 w Montpellier, Francja.
Spis publikacji naukowych:
 1. Mądry W., Drzazga T., Talbot M., Iwańska M. 2006. “Komponenty wariancyjne efektów genotypowych, środowiskowych i interakcyjnych dla plonu i cech rolniczych pszenicy ozimej”. Fragmenta Agronomica R. 23 nr 4 :144-155
 2. Mądry W., Talbot M., Ukalski K., Drzazga T., Iwańska M. 2006. “Podstawy teoretyczne znaczenia efektów genotypowych i interakcyjnych w hodowli roślin na przykładzie pszenicy ozimej”. Buletyn IHAR 240/241:13-32
 3. Rajfura A., Mądry W., Drzazga T., Iwańska M. 2008. “Wydzielanie grup miejscowości na podstawie serii doświadczeń wielokrotnych ze zmiennym składem odmian w latach przy użyciu pakietu SEQRET”. Buletyn IHAR 250:145-153
 4. Iwańska M., Mądry W., Drzazga T., Rajfura A. 2008. “Zastosowanie miar statystycznych do oceny stopnia szerokiej adaptacji odmian pszenicy ozimej na podstawie serii doświadczeń przedrejestrowych”. Biuletyn IHAR 250:67-86
 5. Iwańska M., Mądry W., Rajfura A., Drzazga T. 2009. “Porównanie syntetycznych wskaźników stopnia szerokiej adaptacji odmian na przykładzie serii doświadczeń przedrejestrowych z pszenicą ozimą”. Biuletyn IHAR 253:31-45
 6. Mądry W., Iwańska M. 2011. “Ilościowe miary szerokiej adaptacji odmian i ich zastosowanie w doświadczeniach wstępnych z pszenicą ozimą”. Buletyn IHAR 260/261:81-95
 7. Mądry W., Iwańska M. 2011. “Przydatność metod oraz miar statystycznych do oceny stabilności i adaptacji odmian: przegląd literatury”. Bulletin IHAR 260/261:193-218
 8.   Mądry W., Iwańska M. 2012. “Measures of genotype wide adaptation level and their relationships in winter wheat”. Cereal Research Communications 10.1556/CRC.2012.0013
Dodatkowe Informacje
 • Język angielski – znajomość biegła, również języka naukowego.
 • Język niemiecki – znajomość podstawowa języka.
 • Biegła obsługa komputera: MS Office, Internet, umiejętności w zakresie prezentacji danych i wyników badań; pakiety statystyczne, m.in.: Statistica, Statgraphics, SAS, SPSS, PQStat.