P

dr Marcin Ollik adiunkt tel: 59 32727


Wykształcenie:
22.09.2008
Uzyskanie tytułu doktora biologii
20.06.2008
Publiczna obrona pracy doktorskiej „Czynniki generujące względne rozkłady liczebności” (promotor dr hab. Werner Ulrich prof. UMK)
2002 - 2007
Studium Doktorancie Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
25.06.2002
Obrona pracy magisterskiej „Bentosowe larwy owadów pozalitoralowej części pożwirowego zbiornika Rybnik, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów Tanytarsus i Chironomus” (promotor prof. dr hab. Andrzej Giziński), uzyskanie stopnia magistra biologii.
1997 - 2002
Biologia – studia magisterskie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1992 - 1997
II Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu im. Jana III Sobieskiego
1984 - 1992
Szkoła Podstawowa nr. 2 w Grudziądzu im. Stefana Żeromskiego
 
 
Doświadczenie zawodowe
2010 -
adiunkt
Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2009 - 2010
starszy wykładowca
Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
2009
umowa o dzieło
Urząd Miasta Włocławka 
2008 - 2009
prowadzenie zajęć – umowa o dzieło
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2002 - 2007
doktorant
Studium Doktorancie Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Dodatkowe umiejętności:
  • biegła obsługa komputera w środowisku Windows/MS Office
  • umiejętność programowania w języku PASCAL
  • znajomość pakietów statystycznych (STATISTICA, SPSS, SAS, PC Ord)
  • znajomość statystyki przyrodniczej i umiejętność jej zastosowania przy rozwiązywaniu problemów
  • znajomość matematyki pozwalająca na zastosowanie jej przy rozwiązywaniu problemów przyrodniczych
 
Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych:
2003 – 2007 ćwiczenia z matematyki i statystyki dla studentów biologii i ochrony środowiska (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK)
2004 – 2006 ćwiczenia z ekologii dla studentów biologii (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK)
2009 – 2010 zajęcia (wykłady i ćwiczenia) ze statystyki i modelowania (Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy)
2009 – 2010 zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z podstaw statystyki, współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i ekologii populacji (Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy)
2010 – zajęcia z zastosowań komputerów i statystyki (różne przedmioty) dla studentów biologii, rolnictwa, inżynierii ekologicznej i technologii żywności (SGGW)
 
Promowanie łącznie 9 prac magisterskich i 4 prac magisterskich.
 
Zainteresowania naukowe:
  • ocena różnorodności struktury rolniczego użytkowania gruntów w Polce i jej związki ze środowiskiem naturalnym i bioróżnorodnością
  • badanie stopnia wpływu człowieka i ocena bioróżnorodności w habitatach zantropogenizowanych