P

dr Jakub Paderewski adiunkt tel: 59 32730


 strona domowa

Wykształcenie:

Absolwent kierunku Matematyka na wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski. Praca magisterska "Metoda Genetycznej Optymalizacji Sieci Neuronowych"

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, obrona (z wyróżnieniem) pracy pt "Przydatność Modelu AMMI do badania reakcji roślin rolniczych na warunki środowiskowe"

Miejsce pracy:

Nauczyciel akademicki w SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii (od 2001r.). Zatrudnienie w Katedrze Statystyki matematycznej i Doświadczalnictwa, przemianowanej na Katedrę Biometrii, później Katedrę Doświadczalnictwa i Bioinformatyki.

Tematyka prowadzonych przedmiotów:

Statystyka, Matematyka, Informatyka

Zainteresowania naukowe:

Słowa kluczowe: Statystyka, Matematyka, Informatyka, Agronomia

Statystyczna analiza danych doświadczalnych (rolniczych lub ekologicznych), statystyki wielowymiarowe, w szczególności interpretacja interakcji dla badanych czynników (np. interakcja genotypowo-środowiskowa na plon roślin rolniczych).

Dodatkowe umiejętności:

Programowanie (również w środowisku programowania statystycznego R)