P

dr inż. Dariusz Gozdowski adiunkt tel: 59 32730

mail: dariusz_gozdowski(at)sggw(dot)pl

Adres:
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 37, pok. 2/121)
02-776  Warszawa


strona domowa

zestawienie publikacji

Informacja na temat wykształcenia, pracy, badań i osiągnięć:

1999 - ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Rolniczym (obecnie Wydz. Rolnictwa i Biologii) SGGW

1999-2005 - studia doktoranckie na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW (więcej nt. pracy dr)

od roku 2005 - zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki (dawniej K. Biometrii) SGGW

Obecnie prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw informatyki i zastosowań statystyki w naukach przyrodniczych (na kierunkach studiów: rolnictwo, biologia, ogrodnictwo, technologia żywności).
Zainteresowania naukowe: wykorzystanie metod statystycznych (w tym geostatystycznych) i systemów informacji geograficznej (GIS) w analizie danych w badaniach przyrodniczych