P

dr Agnieszka Wnuk

tel. 59 32 729
pokój 2/6

e-mail: agnieszka(dot)m(dot)wnuk(at)gmail(dot)com
e-mail: a(dot)wnuk(at)omega(dot)sggw(dot)waw(dot)pl


Wykształcenie:

 • Ÿ    2014 – doktor nauk rolniczych, dyscyplina agronomia, Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Ÿ    2009 – magister rolnictwa, specjalność „Gospodarowanie powierzchnią Ziemi”, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • Ÿ    2008 – inżynier rolnictwa, specjalność „Ochrona środowiska”, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • Ÿ    W roku 2004 otrzymałam tytuł Technika Ogrodnika z wyróżnieniem.

Kursy i Szkolenia:

 • Ÿ    „Introduction to Philosophy” organizowany przez coursera.org –2013 rok
 •    „Statistics: Making Sense of Data” organizowany przez coursera.org – 2013 rok
 • Ÿ    „Passion Driven Statistics” organizowany przez coursera.org – 2013 rok
 • Ÿ    „Computing for Data Analysis” organizowany przez coursera.org –2012 rok
 • Ÿ    „Graphics in R” organizowany przez statistics.com - 2011 rok
 • Ÿ    „Metody klasteryzacji hierarchicznej w biologii”, 4-6 lutego 2010, Instytut Oceanologii, Sopot

Konferencje naukowe:

 • Ÿ    Siedlce 8-11 września 2013 r.; XLIII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne;
 • Ÿ    Skierniewice 9-12 września 2012 r.; XLII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne
 • Ÿ    Będlewo 29 sierpnia - 3 września 2010r; XL Międzynarodowe Colloquium Biometryczne (udział w posterze)
 • Ÿ    Warsztaty Biometryczne w Radzikowie 14–15 września 2010 r. IHAR

Zainteresowania naukowe:

 • Ÿ    wizualizacja oraz prezentacja danych naukowych
 • Ÿ    agronomia i ogrodnictwo
 • Ÿ    zagadnienia dotyczące ochrony środowiska (głównie rolniczego)

Publikacje naukowe:

1.      Kozak, M., Wnuk, A. (2014). Including the Tukey Mean-Difference (Bland–Altman) “Plot in a Statistics Course”; Teaching Statistics DOI: 10.1111/test.12032. 10 pkt. MNiSW.

2.      Tartanus, M., Wnuk, A., Kozak, M., Hartley, J. (2013) “Graphs and prestige of agricultural journals”; Journal of the American Society of Information Science and Technology 64(9):1946–1950 (35 pkt. MNiSW, IF 2010 = 2,005).

3.      Tartanus, M., Wnuk, A., Kozak, M., Hartley, J. (2012) “Key variables come first! How best to design a correlation table when there is one key variable”; Journal of Information Science 38(4) 399–403 (35 pkt. MNiSW, IF 2010 = 1,41).

4.      Wnuk, A., Kozak, M. (2012) “Knowledge about and attitudes to GMOs among students from various specializations.” Outlook on Agriculture 40(4), 337–342 (27 pkt. MNiSW,IF 2010 = 0,55).

5.      Kozak, M., Wnuk, A. (2011) “Inspecting associations in multivariate data sets with an interactive modified bland-altman plot”; Romanian Agricultural Research 28, 259-262 (15 pkt MNiSW, IF 2010 = 0,485).

6.      Wnuk, A., Kozak, M., Tartanus, M. (2010) „Wprowadzenie do interaktywnej wizualizacji danych w środowisku R.”  Biuletyn IHAR 259, 83-92 (6 pkt. MNiSW).

7.      Tartanus, M., Kozak, M., Wnuk, A. (2010) „Wykorzystanie diagramu łodyga i liście do analizy danych w środowisku R.” Biuletyn IHAR 259, 73-81 (6 pkt. MNiSW).

8.      Kozak, M., Wnuk, A., Krzanowski, W.J. (2010) „A simple R function for inspecting multivariate data.” Communications in Biometry and Crop Science 5(1), 31-40 (6 pkt. MNiSW).

9.      Kozak, M., Wnuk, A., Gozdowski, D., Wyszyński, W. (2010) „Visualizing bivariate relationships with hexagonally binned data.”  Colloquium Biometricum 40, 31-40 (6 pkt. MNiSW).

10.  Kozak, M., Bocianowski, J., Sawkojć, S., Wnuk, A. (2010) „Call for more graphical elements in statistical teaching and consultancy.” Biometrical Letters 47(1), 57-68 (6 pkt. MNiSW).

11.  Wnuk, A., Kozak, M., Rochalska, M. (2009) “Mosaic plots help visualize contingency tables. example for a questionnaire survey on knowledge of and attitude towards GMO.” Colloquium Biometricum 39, 137-145 (6 pkt. MNiSW).