P

Dziekan:
dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw. 


Kontakt:

telefon: +48 (22) 59 326 60                                         

e-mail:grazyna_garbaczewska(at)sggw(dot)pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Botaniki,

Wydział Rolnictwa i Biologii,

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

 

WYKSZTŁCENIE I ZATRUDNIENIE

 

 • 1990 – dr hab. nauk rolniczych, specjalność: cytologia i wirusologia roślin: Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie;
 • 1978 – doktor nauk rolniczych, specjalność: cytologia i wirusologia roślin; Wydział Rolniczy, SGGW w Warszawie;
 • 1971 magister biologii, specjalność:  botanika, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski;
 • od 1.10. 1971 – asystent w Katedrze Botaniki, Wydział Rolniczy;
 • od 1.10. 1978 –30.09.2003 - adiunkt w Katedrze Botaniki, Wydział Rolnictwa i Biologii;
 • 1.10.1996-1.08. 2002  profesor nadzwyczajny, Politechnika Białostocka;
 • 1.10.2003  - profesor nadzwyczajny w Katedrze Botaniki Wydział Rolnictwa i Biologii;
 • 2005-2008 – prodziekan ds. dydaktyki na kierunku biologia Wydział Rolnictwa i Biologii;
 • 2008-20012- dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii – I kadencja;
 • Od 2012 -2016- dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii II kadencja;

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

 • Badania ultrastrukturalne przebiegu patogenezy roślin podatnych i odpornych w warunkach porażenia wirusami z rodzaju: Potyvirus (PVY, SCMV i CDV), Luteovirus (PLRV i BYDV), Caulimovirus (CaMV), Tobravirus (TRV) i Ilarvirus (PDV);
 • Transport wirusów przez plazmodesmy i w tkankach przewodzących;
 • Metody mikroskopii elektronowej i metody cytotochemiczne oraz immunocytochemiczne w lokalizacji komórkowej związków sygnałowych,  białek wirusowych itp. w roślinach podczas stresu infekcji wirusowej;

 

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE ZDOBYTE W POLSCE I ZA GRANICĄ

 

 • 1983-1984 – stypendium naukowe Rządu francuskiego (12 miesięcy) INRA –Versailles, Stacja Patologii Roślin.
 • 1988       –     stypendium naukowe Rządu francuskiego (6 miesięcy) INRA –Rennes.
 • 1989-1990 - stypendium naukowe Rządu francuskiego (12 miesięcy) INRA – Rennes, Stacja Patologii Roślin.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

Prowadzenie wykładów z zakresu:

 • Botanika (Kierunek Biologia);
 • Biologia komórki roślinnej (Kierunek Biologia);
 • Biologia komórki roślinnej (Kierunek Biotechnologia);

 

Publikacje:

Recenzowane:

 

 • Otulak K., Garbaczewska G., (2010) Localisation of hydrogen peroxide accumulation during Solanum tuberosum cv. Rywal hypersensitive response to Potato virus Y., Micron, 41: 327-335.
 • Otulak K., Garbaczewska G., (2010) Ultrastructural events during hypersensitive response of potato cv. Rywal infected with necrotic strains of potato virus Y., Acta Physiologia Plantarum, 32: 635–644.
 • Felczak P., Garbaczewska G., Otulak K., (2010) Necrosis in Solanum tuberosum stems infected with Potato virus Y by grafting., Acta Biologica Cracoviensa series Botanica 52(1):61-66.
 • Otulak K., Garbaczewska G., (2011) Cell-to-cell movement of three genera (+) ss RNA plant viruses., Acta Physiologia Plantarum, 33(2): 249-260,    DOI: 10.1007/s11738-010-0538-2.
 • Otulak K., Garbaczewska G., (2011) Cellular localisation of calcium ions during potato hypersensitive response to Potato virus Y., Micron, 42 (5): 381-391,    DOI: 10.1016/j.micron.2010.11.
 • Otulak K., Chouda M., Chrzanowska M., Garbaczewska G., (2012) Ultrastructural effects of infection caused by Tobacco rattle virus transmitted by Trichodorus primitivus presents in potato and tobacco tissues, Canadian Journal of Plant Pathology, 34 (1): 126-138.
 • Otulak, K., Garbaczewska, G., (2012) Cytopathological Potato virus Y structures during Solanaceous plants infection, Micron, 43(7): 839-50.
 • Garbaczewska G., Chouda M., Otulak K., (2012) Ultrastructural studies of plasmodesmatal and vascular translocation of Tobacco rattle virus (TRV) in tobacco and potato, Acta Physiologia Plantarum , 34(3): 1229-1238, DOI: 10.1007/s11738-012-0960-8.
 • Otulak K., Garbaczewska G., (2013) The participation of plant cell organelles in compatible and incompatible Potato virus Y – tobacco and –potato plant interaction, Acta Physiologia Plantarum, DOI: 10.1007/s11738-013-1389-4

 

KONFERENCJE

 

 • Otulak. K., Garbaczewska G. 2010. Ultrastruktura organelli komórkowych podczas stresu wywołanego infekcją PVY. Referat. Materiały konferencyjne. 9-10 wrzesień 2010 IOR-PIB Poznań, XV Sympozjum Sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i XXXVII Konferencja Grupy Roboczej Wirusów Roślin Komitetu Ochrony Roślin PAN, str. 40-41.
 •  Garbaczewska G., Kucharczak K. 2010. Ultrastruktura tkanek liści kukurydzy odmian Moncada i Cyrkon porażonych SCMV. XV Sympozjum sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i XXXVII Konferencja Grupy Roboczej Wirusów Roślin Komitetu Ochrony Roślin PAN Poznań str.  39.
 • Garbaczewska G., Otulak K., Chouda M. 2010. Patogeneza roślin tytoniu (Nicotiana tabacum) cv. Samsun infekowanych wirusem nekrotycznej kędzierzawki tytoniu (TRV). Streszczenia referatów i plakatów LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego “Planta in vivo, in vitro et in silico”, str. 119.
 •  Garbaczewska, G., Otulak, K., Chouda, M. 2011. Zmiany ultrastruktury organelli komórkowych w wyniku infekcji roślin z rodziny Solanaceae wirusem nekrotycznej kędzierzawki tytoniu (TRV). 17 listopada 2011, Materiały z konferencji 90 lat Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie str. 77-79.
 • Garbaczewska, G., Otulak, K., Chouda, M. 2011. Changes of chloroplasts, mitochondria and nucleus in Tobacco rattle virus infection, (poster), 6-9 wrzesień 2011 Wrocław, The 5th Conference of Polish Society of Experimantal Plant Biology, materiały konferencyjne str.206.
 • Garbaczewska G., Chouda M.; Otulak K. 2012. Ultrastructural studies the participation of organelle in the TRV infection of tobacco and potato, (poster) Plant Resistance Sustainability INRA International Conference, 16-19.10.2012, La Colle-Sur-Loup, France, conference materials pp.109
 •  Otulak K., Garbaczewska G., 2012. The ultrastructural events in hypersensitive and compatible reactions of potato and tobacco infected with PVY necrotic strains, (poster) Plant Resistance Sustainability INRA International Conference, 16-19.10.2012, La Colle-Sur-Loup, France, conference materials pp.110
 • Otulak K., Garbaczewska G. 2013. Tobacco rattle virus in Solanaceous plants reproductive organs, poster, Vienna International Plant Conference Association –“Plant Diseases and Resistance Mechanisms” 20-22.02.2013 Vienna, Austria, conference material pp.61
 • Otulak K., Garbaczewska G. 2013. The Potato virus Y (PVY NTN) infection influence on Capsicum annuum generative organs ultrastructure, Classical and molecular approaches in plant pathogen taxonomy, poster, WULS PLANT HEALTH, 10-12.09.2013, Warsaw, Poland, conference material p.44
 • Minicka J., Otulak K., Garbaczewska G., Pospieszny H., Hasiów-Jaroszewska B. 2013. Ultrastructural studies of Pepino mosaic virus infection in tomato, poster, Classical and molecular approaches in plant pathogen taxonomy, WULS PLANT HEALTH, 10-12.09.2013, Warsaw, Poland, conference material p.46
 • Otulak K., Garbaczewska G. 2013. Involvement of membranous structures and plant cell organelles in Tobacco rattle virus replication and capsidation process, EMBO workshop “Green viruses- from gene to landscape”, 7 – 11.09.2013, Hyères-les-Palmiers, France, conference material pp. 56