A- A A+

lang switcher

Komunikat Rektora

Organizacja zajęć od 4 maja br.

„Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci,

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną oraz przyjętym przez Rząd harmonogramem odmrażania gospodarki przywracam od 4 maja możliwość częściowej realizacji zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym zgodnie zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 5/2021 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r. : w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne studentów, doktorantów, a także pracowników SGGW zasadą pozostaje model mieszany, w którym większość zajęć jest prowadzona w formie zdalnej. Na tych kierunkach studiów, na których konieczna jest obecność uczestników zajęć w siedzibie uczelni, kształcenie może odbywać się w formie tradycyjnej z zachowaniem obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Powyższe zmiany w organizacji kształcenia dotyczą zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach doktoranckich. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych przez Uniwersytet Otwarty SGGW.

Zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników z gorącą prośbą o przestrzeganie zasad określonych w komunikatach władz państwowych i samorządowych, oraz odpowiedzialną postawę w tym końcowym okresie semestru letniego. Jestem przekonany, że takim zachowaniem przyczynimy się do szybkiego powrotu do tradycyjnego modelu funkcjonowania Uczelni.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że w przypadku zmian poziomu zagrożenia epidemicznego Władze SGGW będą podejmowały decyzje o dostosowaniu funkcjonowania Uczelni do nowych warunków.

 

prof. dr hab. Michał Zasada
Rektor SGGW”