A- A A+

lang switcher

Organizacja zajęć dydaktycznych od 10.04 do 18.04 2021 r.

 

Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 10.04 do 18.04 2021 r. w związku z rozwojem pandemii COVID-19

Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci!

Z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiczną oraz podtrzymane przez rząd obostrzenia, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zmuszony jestem przedłużyć do co najmniej 18 kwietnia 2021 r. okres obowiązywania wprowadzonych 18 marca br. ograniczeń zajęć stacjonarnych prowadzonych w siedzibie SGGW oraz w jednostkach organizacyjnych uczelni na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz w Uniwersytecie Otwartym.

Dziękując Państwu serdecznie za odpowiedzialność, współpracę, przestrzeganie zasad i wyrozumiałość dla ciągłych zmian, proszę o jeszcze więcej cierpliwości oraz o solidarne i odpowiedzialne zachowanie w trosce o bezpieczne funkcjonowanie naszej Społeczności Akademickiej. Zwracam się ponownie do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników z apelem o przestrzeganie zaleceń określonych w komunikatach władz państwowych, samorządowych i sanitarnych.

Obawiam się, że sytuacja będzie zmieniać się dynamicznie, dlatego proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych i uaktualnianych na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych SGGW.

prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor SGGW