A- A A+

lang switcher

Komunikat Rektora

Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 19.03 do 9.04 2021 r. w związku z COVID-19

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z uwagi na pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz ogłoszonymi przez rząd kolejnymi obostrzeniami, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, w okresie od 19.03 do 9.04 br. ograniczone do niezbędnego minimum zostają zajęcia stacjonarne prowadzone w siedzibie SGGW oraz w jednostkach organizacyjnych uczelni. 

Nieliczne wyjątki będą stanowiły wskazane przez Dziekanów Wydziałów zajęcia praktyczne, których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny lub przeprowadzenie ich w późniejszym terminie. Informacje o tych zajęciach zostaną zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdanym realizowane są zgodnie z przyjętą organizacją roku akademickiego według obecnie obowiązujących planów zajęć, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe zmiany w organizacji kształcenia dotyczą zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach doktoranckich. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych przez Uniwersytet Otwarty SGGW.

Zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników o przestrzeganie zasad określonych w komunikatach władz państwowych i samorządowych, szczególnie zaleceń GIS, kierując się dobrem społecznym, a także dobrem społeczności akademickiej SGGW. 

Zapewne sytuacja będzie zmieniać się dynamicznie, dlatego proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych i uaktualnianych na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych SGGW.

Rektor SGGW 

prof. dr hab. Michał Zasada