Zarządzenie Rektora Nr 123 Rektora SGGW z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi

Zarządzenie Rektora Nr 126 Rektora SGGW z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora Nr 127 Rektora SGGW z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rzecznika ds. Mobbingu