A- A A+

lang switcher

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

Zarządenie dotyczy między innymi:

  • odwołania z dniem 12 marca 2020 r. wszystkich form zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
  • niezwłocznego opuszczenia domów studenckich przez studentów oraz gości SGGW,
  • wstrzymania zakwaterowania nowych osób w domach studenckich,
  • odwołania bezpośrednich konsultacji dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
  • odwołania wydarzeń o charakterze otwartym organizowanych przez SGGW: wydarzenia naukowe, sportowe oraz artystyczne, w tym zajęcia Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie uczelni,
  • zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz zawieszenie wymiany akademickiej krajowej i zagranicznej studentów oraz pracowników uczelni, 
  • wstrzymania przyjazdów gości zagranicznych do SGGW.