A- A A+

lang switcher

 

Formularz rejestracyjny


 

 

 

Sposób rejestracji

  1. Na stronie Wydziału Rolnictwa i Biologii jest zakładka STAŻE po rozwinięciu, której widzimy Formularz rejestracyjny lub możemy bezpośrednio wpisać adres strony projektu: wrib.sggw.pl/staze
  2. Wybieramy kierunek Biologia lub Rolnictwo.
  3. Wybieramy miejsce stażowe i podajemy dane: PESEL, Nr Albumu i adres e-mail, po obligatoryjnym wypełnieniu powyższych pól wysyłamy swojezgłoszenie poprzez WYŚLIJ.
  4. Na dzień dzisiejszy możliwy jest wybór tylko jednego miejsca stażowego, inne warianty będziemy rozważali później jeżeli będą potrzebne.
  5. Przy miejscu stażu mamy formułę np. 0/8; oznacza ona liczbę zgłoszonych osób w danym momencie rejestracji czyli w tym przypadku 0 do maksymalnej liczby zgłoszonych, którzy mogą wziąć udział w rekrutacji do tego pracodawcy, jeżeli zapis będzie wyglądał 8/8 to znaczy, że wszystkie miejsca zgłoszeniowe są wypełnione.
  6. Osoby, które zarejestrowały się na stronie projektu muszą wypełnić elektronicznie Załącznik nr 2, wydrukować i w miejscu Średnia arytmetyczna ocen ze studiów z ostatniego semestru uzyskać potwierdzenie w swoim Dziekanacie i następnie złożyć w Biurze projektu II/12 do 21.05.2018 r. do godz. 15:00

Rejestracja trwa od 09.05.2018 r. (środa) godz. 12:00 do 21.05.2018 r. (poniedziałek) godz. 15:00