Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 (zaktualizowana)

Zarządzenie Nr 98 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Załącznik do zarządzenia Nr 98
Załącznik nr 2 - Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
Wersja graficzna