Praktyki w USA

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej serdecznie zaprasza na spotkanie z panem Grzegorzem Łęckim, przedstawicielem Programu OHIO, organizowanym przez Ohio State University, które odbędzie się 11.12.2017, o godzinie 18.00 w sali 112, w budynku 8 , na terenie Starego Kampusu.

Oferta praktyk kierowana jest głównie  do studentów kierunków rolniczych, którzy ukończyli I rok studiów, oraz absolwentów do 29 roku życia.
Minimalny okres praktyki to 6 miesięcy, a maksymalny 12.

Szczegółowe informacje znajdują się: http://www.sggw.pl/informacje-dla-studentow/praktyki-i-staze-zagraniczne/praktyki-zawodowe#STANY

Zapraszamy!

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 (zaktualizowana)

Zarządzenie Nr 98 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Załącznik do zarządzenia Nr 98
Załącznik nr 2 - Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
Wersja graficzna