Uczestnicy warsztatów pn. „Modelowanie systemów rolniczych w warunkach zmian klimatu” zorganizowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w ramach Programu Wieloletniego IUNG PIB na lata 2016-2020, wysłuchali bardzo interesujących wykładów związanych z wykorzystaniem modeli statystycznych w analizach wpływu zmian klimatu na rolnictwo, a także zarządzaniem i oceną bilansu wodnego w skali pola w różnych systemach uprawy gleb. Przedstawiono także możliwości optymalizacji zarządzania zasobami rolniczymi przy wykorzystaniu narzędzi GIS, w kontekście rolnictwa precyzyjnego.

Fotorelacja z wydarzenia na FB