A- A A+

lang switcher

Biologia Eksperymentalna

Biologia Eksperymentalna

Podczas studiów na specjalności Biologia Eksperymentalna realizowanej na kierunku Biologia studenci mają możliwość kształcenia się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami poprzez wybór profilu biologia roślin lub biologia zwierząt. W toku studiów studenci wybierają ponad 30% przedmiotów kierując się obszarami własnych zainteresowań. Należy podkreślić iż moduły kształcenia, oprócz wykładów, stanowią w większości ćwiczenia praktyczne: laboratoryjne lub terenowe. Ponadto, studenci są przygotowywani do pracy zarówno z materiałem roślinnym jak i zwierzęcym pod okiem doświadczonych pracowników naukowych. Wiedza zdobywana na studiach jest usystematyzowana na wszystkich poziomach: molekularnym, komórkowym, fizjologicznym czy filogenetycznym. Studenci nabywają umiejętności w obsłudze biologicznych baz danych, a także zapoznają się z elementami biotechnologii, między innymi z technikami kultur in vitro, czy technikami inżynierii genetycznej. Studenci podczas zajęć praktycznych nabywają umiejętność obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury naukowej wykorzystywanej w laboratoriach komercyjnych/przemysłowych.

Absolwenci specjalności Biologia Eksperymentalna posiadają wszechstronną i nowoczesną wiedzę z zakresu biologii roślin i zwierząt. Wiedza zdobyta po ukończeniu tej specjalności pozwala na samodzielne formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych, planowanie eksperymentów, interpretację wyników badań i ich analizę statystyczną. Absolwenci potrafią w sposób kompetentny i poglądowy zaprezentować wyniki własnej pracy oraz uczestniczyć w merytorycznej dyskusji na dowolny temat z zakresu biologii.

Absolwenci specjalności Biologia Eksperymentalna wyposażeni w uniwersalną wiedzę i umiejętności są elastyczni i konkurencyjni na wymagającym rynku pracy. Absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy w nowocześnie wyposażonych laboratoriach naukowych oraz w placówkach związanych z hodowlą roślin i zwierząt, ochroną przyrody i środowiska, a także w instytucjach medycznych, farmaceutycznych, czy w ośrodkach związanych z przemysłem spożywczym lub kosmetologicznym.

Absolwenci specjalności Biologia Eksperymentalna są doskonale przygotowani do kontynuowania studiów na III stopniu kształcenia (studia doktoranckie) organizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii, a także na innych uczelniach i w instytutach naukowych.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.