A- A A+

lang switcher

Rolnictwo

CHARAKTERYSTYKA

Są to studia przyrodniczo-techniczne, których program obejmuje podstawowe dyscypliny przyrodnicze (biologia, chemia, wiedza o środowisku) oraz wiedzę zawodową z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynków produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie.
Studenci mają do wyboru m.in. następujące bloki tematyczne przedmiotów: produkcja zwierzęca, nowoczesna produkcja roślinna a środowisko, obieg pierwiastków w środowisku, ekonomika agrobiznesu, postęp biologiczny w rolnictwie, systemy informatyczne w rolnictwie.
Absolwenci rolnictwa posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii produkcji rolniczej (zwłaszcza roślinnej). Są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do pracy w usługach i doradztwie rolniczym. Ponadto zdobywają umiejętność wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wiedzę w zakresie wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej.
Studenci rolnictwa otrzymują wiedzę o najnowszych osiągnięciach naukowych, dzięki czemu są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki, jakim jest rolnictwo i gospodarka żywnościowa.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:
• agrobiznesie,
• placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
• administracji rządowej i samorządowej,
• firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się marketingiem środków ochrony roślin,
• firmach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
• inspekcjach ochrony środowiska,
• jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne,
• redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

CIEKAWOSTKI

SGGW jest najlepszym ośrodkiem akademickim w Polsce prowadzącym studia w zakresie rolnictwa (od lat pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw). 200 lat tradycji akademickiej oraz najnowocześniejsze laboratoria i aparatura badawcza gwarantują zawodowy sukces absolwentów.

STUDIA I STOPNIA

przedmioty rekrutacyjne:
biologia albo chemia albo matematyka
uzyskany tytuł: inżynier
STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 150
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

STUDIA II STOPNIA

rekrutacja:

  • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, inżynieria ekologiczna;
  • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty uczenia się są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
  • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister inżynier
STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 105
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

KIERUNKI ROZWOJU

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • agronomia i agrobiznes,
  • informatyka w rolnictwie.