A- A A+

lang switcher

Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

Oferta współpracy Katedry Nauk o Środowisku Glebowym z otoczeniem gospodarczym

Katedra Nauk o Środowisku Glebowym prowadzi i oferuje dalszą współpracę z następującymi jednostkami gospodarki:

1.      Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

2.      Lasy Państwowe

3.      BPC Singapore Pte Ltd

4.      Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

5.      WOKAS S.A

6.      HanzaVia sp. z o.o.

7.      Biogazownia Rypin Sp. z o.o.

8.      Stowarzyszenie producentów pieczarek

Dotychczasowa współpraca Katedry z powyższymi jednostkami gospodarczymi:

Ad. 1. W dniu 9 listopada 2011 r w Puławach zostało utworzone konsorcjum „Centrum Kompetencji Puławy”. W skład konsorcjum wchodzą następujące jednostki naukowe i przemysłu nawozowego: Zakłady Azotowe Puławy S.A., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Puławska Szkoła Wyższa, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Prof. dr hab. Jan Łabętowicz jest pełnomocnikiem JM Rektora SGGW reprezentującym SGGW w tym konsorcjum. Konsorcjum zgodnie ze swym programem zrealizowało:

  • Projekt pt. „Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy” przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), czas realizacji 2013-2015 r., KNoŚG była jednym z 4 wykonawców projektu.

oraz prowadzi działalność edukacyjną:

  • studia podyplomowe pt. „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”. Studia trwają 2 semestry od roku akademickiego 2012/2013.

Ad. 2. W Dyrekcji Lasów Państwowych rozpatrywany jestprojekt badawczy pt. "Opracowanie kryteriów aktualizacji i zasad weryfikacji Glebowych Powierzchni Wzorcowych (GPW) wraz z ich zastosowaniem dla 137 GPW utworzonych w ubiegłym wieku na obszarze lasów w Polsce”. Projekt został przygotowany i złożony przez  konsorcjum w składzie: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze i katedry gleboznawstwa z: SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, UMK w Toruniu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Ad. 3. BPC Singapore Pte Ltd zleciła i sfinansowała realizację w latach 2010-2013 projektu pt. „Ocena wpływu różnych form nawozów potasowych na plon i jakość roślin uprawnych (buraki cukrowe, ziemniaki, pszenica ozima, rzepak ozimy, kukurydza)”.

Ad. 4. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. zleciła i sfinansowała realizację w latach 2013-2014 ekspertyzy pt.: „Ocena rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni kruszywa naturalnego „Ostrowite”w kierunku rolnym”.

Ad. 5. WOKAS S.A zleciła i sfinansowała realizację w latach 2015-2016 projektu pt. „Opracowanie nowych granulowanych nawozów organicznych i organiczno-mineralnych na bazie zużytego podłoża popieczarkowego”.

Ad. 6.HanzaVia sp. z o.o. zleciła i sfinansowała wykonanie w 2014 roku ekspertyzy pt. „Ocena tolerancji roślin na nawierzchnie mineralne HanzaVia bez i z dodatkiem roślinnego środka stabilizującego „Stabilizer” oraz kwalifikacje tych nawierzchni pod kątem nawierzchni biologicznie czynnej – wg obowiązujących przepisów”.

Ad. 7.Biogazownia Rypin Sp. z o.o. zleciła i sfinansowała wykonanie w 2015 roku ekspertyzy pt. „Ekspertyza dotycząca oceny możliwości nawozowego wykorzystania pofermentu z Biogazowni Rypin Sp. z o.o.”.

Ad. 8.Stowarzyszenie producentów pieczarek uczestniczyło w konsorcjum wraz z KNoŚG, w latach 2008-2011, w realizacji projektu wdrożeniowego pt. „Opracowanie technologii przetwarzania odpadów popieczarkowych na nawóz organiczny i nawozy organiczno-mineralne”. Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron SGGW, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą polityką cookies.