A- A A+

lang switcher

Kierunki zmian składu gatunkowego runi łąkowej w wyniku zaniedbania pratotechniki i zaniechania użytkowania

Osoby odpowiedzialne:

dr hab. Maria Janicka
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (022) 59 32 709

Aktualnie prowadzone badania:
Badania zbiorowisk łąkowych na terenie rezerwatu „Skarpa Ursynowska” prowadzone są systematycznie, co kilka lat.

Wykonane badania i ekspertyzy:

  • Ocena stanu zbiorowisk łąkowych w rezerwacie „Skarpa Ursynowska”.
  • Ocena zmian w składzie botanicznym i plonowaniu zbiorowisk łąk trwałych po zaprzestaniu użytkowania i nawożenia
  • Ocena materiału nasiennego dziko rosnących gatunków dwuliściennych, cennych przyrodniczo siedlisk łąkowych

Publikacje naukowe i upowszechniające związane z tematem:

Bogumiła Pawluśkiewicz, Maria Janicka, Kazimierz Piekut. 2019. Effects of different introduction methods on plant species establishment success in wet grassland restoration. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 28, nr 3, s. 1-11.

Janicka M., Pawluśkiewicz B., Małuszyńska E. 2019. The analysis of the traits determining the development of some plant species typical for the meadow habitats of the Natura 2000 network. Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences 28 (1), 82-94. http://iks.pn.sggw.pl, DOI 10.22630/PNIKS.2019.28.1.8

Pawluśkiewicz B., Janicka M., Piekut K. 2017. Restoration of Cnidion dubii meadows on Warsaw cross-section of the Middle Vistula Valley. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Land Reclamation, 49(4), 277-287.   

Janicka M., Pawluśkiewicz B. 2017. Species restitution – a way to improve floristic diversity of meadow communities in „Skarpa Ursynowska” nature reserve (Poland). VIII International Scientific Agriculture Symposium „AGROSYM 2017”, 8, Jahorina, October 05-08, 2017, Bosnia and Herzegovina, Book of Proceedings, ed. in chief Dušan Kovačević, East Sarajevo, Faculty of Agriculture, (ISBN 978-99976-718-1-3), 1800-1807.

Janicka M., Pawluśkiewicz B., Dąbrowski P. 2016. Waloryzacja zbiorowisk łąkowych z udziałem Arrhenatherum elatius i Bromus inermis ukształtowanych w wyniku zaniechania użytkowania na terenie rezerwatu „Skarpa Ursynowska”. Polish Journal of Agronomy, 27, 71-80.

Mastalerczuk G.2008. Wpływ zaprzestania nawożenia i ograniczenia częstotliwości koszenia łąki trwałej na skład gatunkowy runi, plonowanie i masę korzeniową roślin. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland), 11, 95-104.

Borawska-Jarmułowicz B. 2008. Zmiany w składzie florystycznym runi łąkowej po pięciu latach od zaprzestania nawożenia przy jednokrotnym koszeniu. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland), 11, 33-42.

Janicka M., Kwiecień R. 2004: Zmiany składu gatunkowego runi łąkowej po pięciu latach od zaprzestania użytkowania. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland), 7, 101-111.

Rutkowska B., Janicka M., Szymczak R., Ślusarek A.1999.Wpływ warunków siedliskowych i zaniedbania pratotechni­ki na zmiany florystyczne runi łąkowej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 197, Agricultura, 75: 271-278.

Współpraca z jednostkami gospodarczymi i naukowymi:
Katedra Kształtowania Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie