A- A A+

lang switcher

Gospodarowanie na użytkach zielonych położonych na obszarach chronionych i wrażliwych

Osoby odpowiedzialne:
dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (022) 59 32 704

dr inż. Anna Chodkiewicz
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (022) 59 32 704

dr hab. Maria Janicka
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (022) 59 32 709

Wykonane badania i ekspertyzy:

  • Ocena stanu i zagrożeń oraz propozycje ochrony ekosystemów trawiastych występujących w obrębie parków krajobrazowych, szczegółowe badania na obszarze Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”.
  • Wartość przyrodnicza i paszowa zbiorowisk roślinnych wypasanych przez koniki polskie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
  • Wyjaśnienie przyczyn selektywności i smakowych preferencji wypasanych zwierząt.

Publikacje naukowe i upowszechniające związane z tematem:

Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J., Chodkiewicz A., Kwasowski W., Suwara I. 2019. Effect of different land-use on occurrence and morphological traits of Carex buxbaumii (study from Biebrza National Park, Poland). Global Ecology and Conservation. e00802

Janicka M., Pawluśkiewicz B., Dąbrowski P. 2016. Waloryzacja zbiorowisk łąkowych z udziałem Arrhenatherum elatius i Bromus inermis ukształtowanych w wyniku zaniechania użytkowania na terenie rezerwatu „Skarpa Ursynowska”. Polish Journal of Agronomy, 27, 71-80.

Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J., Chodkiewicz A., Suwara I., Kwasowski W. 2016. Wpływ sposobu użytkowania na występowanie i morfologię turzycy Buxbauma w Biebrzańskim Parku Narodowym.  Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska (Poleski Park Narodowy, Urszulin 1-3 czerwca 2016).

Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J., Klarzyńska A., Wolański P. 2016. Bioróżnorodność a wartość użytkowa wybranych zespołów trawiastych Polski. Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska (Poleski Park Narodowy, Urszulin 1-3 czerwca 2016).

Chodkiewicz A., Stypiński P., 2014. Changes in Koniks’ diet due to vegetative season, years and social behavior. Grassland Science in Europe , vol.19 p. 364-366.

Sienkiewicz-Paderewska D., Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Chodkiewicz A., Stypiński P. 2012. Wpływ zaprzestania koszenia na roślinność łąki trzęślicowej (Molinietum caerulae). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 167–179.

Chodkiewicz A., Stypiński P. 2011 Preferencje pokarmowe koników polskich wypasanych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, t. 11 z. 2(34), s. 33-42

Paderewski J.,Sienkiewicz-Paderewska D. 2010.  Multidimensional scaling for describing the risks for grasslands ecosystems located in the Polish Landscape Parks. Grassland Science in Europe, 15, 723-725.

Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P. 2009.Trwałe użytki zielone w polskich parkach krajobrazowych. Ochrona. Łąkarstwo w Polsce, 12, 177-187.

Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P.2009.Trwałe użytki zielone w polskich parkach krajobrazowych. Stan i zagrożenia. Łąkarstwo w Polsce, 12, 165-176.

Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P.2007.The protection and conservation of grasslands in the Polish Landscape Parks. Grassland Science in Europe, 12, 520-523.

Sienkiewicz-Paderewska D. 2006. Zagrożenia ekosystemów trawiastych na obszarach prawnie chronionych. W: Myka-Raduj A., Szymański J. (red.) Programy rolno-środowiskowe – założenia, realizacja, perspektywy. Wyd. Poleski Park Narodowy, Lublin, 53-67.

Zaplecze badawcze:
Badania z tego zakresu prowadzone były na terenie: doliny Bugu, doliny Biebrzy, m.in. w Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”, Biebrzańskim Parku Narodowym;

Współpraca z jednostkami gospodarczymi i naukowymi:

  • Biebrzański Park Narodowy
  • Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW
  • Katedra Agroekologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
  • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu