A- A A+

lang switcher

Waloryzacja siedlisk łąkowych i zbiorowisk trawiastych

Osoby odpowiedzialne:
dr hab. Maria Janicka
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (022) 59 32 709

dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (022) 59 32 704

dr inż. Anna Chodkiewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (022) 59 32 704

Aktualnie prowadzone badania:
Waloryzacja nieleśnych zbiorowisk w środkowym basenie rzeki Biebrzy zróżnicowanych pod względem użytkowania (wypas, koszenie, zaprzestanie koszenia)

Wykonane badania i ekspertyzy:
Stan i przemiany fitocenoz ekosystemów trawiastych w kontekście ich zagrożeń i ochrony

Publikacje naukowe i upowszechniające związane z tematem:

Janicka M., Janicka-Turyk M. 2017. Kwitnienie wybranych gatunków roślin muraw kserotermicznych w rezerwacie florystycznym "winnica". Łąkarstwo w Polsce, 20 , 55-72.

Janicka M., Pawluśkiewicz B. 2017. Zróżnicowanie florystyczne i wartość użytkowa zbiorowisk trawiastych na terenie zabytkowego ogrodu sentymentalno - romantycznego w arkadii. Łąkarstwo w Polsce, 20, 73- 91.

Pawluśkiewicz B., Janicka M., Piekut K.  2017. Restoration of Cnidion dubii meadows on Warsaw cross-section of the Middle Vistula Valley. Annals Of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Land Reclamation, 49 (4), 277-287.

M. Janicka, M. A. Janicka, 2015. Zbiorowiska kserotermiczne rezerwatu florystycznego ,,Winnica” – stan, zagrożenia i ochrona. Łąkarstwo w Polsce, 18, 113-127.  http://www.au.poznan.pl/ptl/rocznik%20nr%2018/09.pdf

Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J. 2015. Habitat preferences of plant communities: New approach based on the GGE biplot analysis. Pol. J. Ecol. (2015) 63: 387–399 (2015) 63: 387–399. Doi 10.3161/15052249PJE2015.63.3.009

Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J. 2012. Habitat preferences of plant associations from Molinio-Arrhenatheretea class described in the ‘The Bug Ravine Landscape Park’ by GGE biplot analysis. Grassland Science in Europe, 15, 723-725.

Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J. 2011. Zastosowanie metody GGE biplot do oceny stanu i identyfikacji zagrożeń zespołu Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 opisanego na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11, 3 (35), 237-252.

Sienkiewicz-Paderewska D. 2010. Zbiorowiska roślinne z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 występujące na trwałych użytkach zielonych w Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu".Łąkarstwo w Polsce, 13,

Sienkiewicz-Paderewska D. Chachulski Ł. 2004. Zbiorowiska roślinne subalpejskich pastwisk połonin Gór Pokucko -Marmaroskich. Łąkarstwo w Polsce, 7, 67-86.

Zaplecze badawcze:
Badania z tego zakresu prowadzone są na terenie: doliny Bugu, doliny Biebrzy, w tym m.in.: w Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”, Biebrzańskim Parku Narodowym; na terenie rezerwatów przyrody m.in. „Winnica”, Skarpa Ursynowska”, a także na terenie Ukrainy – w Karpackim Rezerwacie Biosfery.

Współpraca z jednostkami gospodarczymi i naukowymi:

  • Biebrzański Park Narodowy
  • Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Wydziału Rolnictwa i Biologii, SGGW