A- A A+

lang switcher

Rolnictwo precyzyjne

Zakres badań: Rolnictwo precyzyjne

Oferta tematów badań/ekspertyz:

 • zastosowanie aktywnych czujników optycznych do stosowania zmiennej dawki azotu w obrębie pól uprawnych,
 • ocena zmienności przestrzennej pól uprawnych w celu wyodrębniania stref produkcyjnych oraz ulepszonego pobierania próbek gleby,
 • wykorzystania danych plonu rejestrowanych przez kombajny w praktyce rolniczej,
 • ocena efektywności stosowania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach.

Możliwość prowadzenia ww. badań na polach doświadczalnych SGGW w Warszawie, jak i na polach uprawnych rolników z wykorzystaniem aparatury SGGW i dostępnych w gospodarstwach narzędzi rolnictwa precyzyjnego.

Osoba odpowiedzialna:

Dr hab. Stanisław Samborski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: (22) 59 32 699

Wykonane badania i ekspertyzy:

Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., 2016-2019 - FERTISAT - Satellite-based Service for Variable Rate Nitrogen Application in Cereal Production. Finansowany przez European Space Agency, nr 4000118613/16/NL/EM – opracowanie agronomicznej części algorytmu nawożenia zbóż zmienną dawką azotu z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych.

Samborski S., Gozdowski D., Stępień M., Bodecka E., 2015. Sprawozdanie z badań wdrożeniowych dotyczących oceny właściwości gleby z użyciem mobilnej platformy MSP-3 (Veris Technologies, Inc.) na trzech polach uprawnych. Farm Frites Poland S.A. ss. 42.

Publikacje upowszechniające związane z tematem:

Samborski S. (Red.). 2018. Zespół autorów: Dobers E.S., Elliot S., Gnatowski T., Gozdowski D., Kozyra J., Nieróbca A., Pudełko R., Samborski S., Stępień M., Szatyłowicz J. Rolnictwo precyzyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, ss. 522.

Samborski S., Gozdowski D., Stępień M., Bodecka E., 2016. Wykorzystanie wybranych narzędzi rolnictwa precyzyjnego w uprawie pszenicy ozimej. Wydawnictwo Oficyna Drukarska - Jacek Chmielewski. ss. 32.

Publikacje naukowe związane z tematem:

Rahmana M.M., Lamb D.W., Samborski S.M. 2019. Reducing the influence of solar illumination angle when using active optical sensor derived NDVIAOS to infer fAPAR for spring wheat (Triticum aestivum L.). Computers and Electronics in Agriculture. 156, 1-9.

Stępień M., Bodecka E., Gozdowski D., Wijata M., Groszyk J., Studnicki M., Sobczyński G., Rozbicki J., Samborski S. 2018. Zgodność pomiędzy grupami granulometrycznymi określonymi według normy BN-78/9180-11 a grupami granulometrycznymi według PTG 2008 i klasami uziarnienia USDA. Soil Science Annual. 69, 4, 223-233.

Stępień M., Gozdowski D., Bodecka E., Groszyk J., Rozbicki J., Samborski S. 2017. Topsoil texture maps based on calibration of soil electrical conductivity with soil datasets varying in size. Polish Journal of Soil Science. 50, 2, 265-278.

Gozdowski D., Leszczyńska E., Stępień M., Rozbicki R., and S. Samborski. 2017. Within-Field Variability of Winter Wheat Yield and Grain Quality versus Soil Properties. Communications in Soil Science and Plant Analysis. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 48, 9, 1029-1041.

Samborski S., Gozdowski D., Walsh O. S., Kyveryga P., i M. Stępień. 2017. Sensitivity of sensor based nitrogen rates to selection of within-field calibration strips in winter wheat. Crop and Pasture Science. 68, 101-114.

Stępień M., Gozdowski D., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J., i J. Chormański. 2016. Validation of topsoil texture derived from agricultural soil maps by current dense soil sampling. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 179, 618-629.

Samborski S., Gozdowski D., Stępień M., Walsh O. S., i E. Leszczyńska. 2016. On-farm evaluation of an active optical sensor performance for variable nitrogen application in winter wheat. European Journal of Agronomy. 74, 56-67.

Samborski S., Gozdowski D., Walsh O. S, Lamb D., Stępień M., Gacek., E. i T. Drzazga. 2015. Winter wheat genotype effect on canopy reflectance: implications for using NDVI for in-season nitrogen topdressing recommendations. Agronomy Journal. 107, 2097-2106.

Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J. i J. Chormański. 2015. Prediction accuracy of selected spatial interpolation methods for soil texture at farm field scale. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 15 (3), 639-650.

Stępień M., Samborski S., Gozdowski D., Dobers E.S., Chormański J. i J. Szatyłowicz. 2015. Assessment of soil texture class on agricultural fields using ECa, Amber NDVI and topographic properties. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 178, 523-536.

Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J. i J. Chormański. 2014. Determination of the most relevant soil properties for the delineation of management zones in production fields. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 45 (17):2289-2304.

Stępień, M., Gozdowski D., i S. Samborski. 2013. A case study on the estimation accuracy of soil properties and fertilizer rates for different soil sampling grids. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 176, 57-68.

Samborski S., Tremblay N., Fallon E., 2009. Strategies to Make Use of Plant Sensors-Based Diagnostic Information for Nitrogen Recommendations. Agronomy Journal. 101:800-816.

Zaplecze techniczne, aparatura badawcza, oprogramowanie:

 • mobilna platforma MSP-3 (Veris Technologies, Salina, USA), do rejestracji trybie ciągłym właściwości gleby: przewodność elektryczna, odczyn i zawartość materii organicznej,
 • zestaw dwu aktywnych czujników optycznych OptRx (AgLeader, Ames, USA), do oceny stanu odżywienia roślin azotem i wysiewu zmiennej dawki azotu w czasie rzeczywistym,
 • system mapowania plonów (AgLeader, Ames, USA),
 • system AccuHarvest (Zeltex, Hagerstown, USA) do mapowania zawartości białka i tłuszczu w nasionach,
 • system automatycznego kierowania ciągnikiem – Geosteer (AgLeader, Ames, USA),
 • oprogramowanie: SMS Advanced, ArcGIS.

Współpraca z jednostkami gospodarczymi:

 • lata 2009-….. współpraca z gospodarstwem: Rolniczy Zakład Doświadczalny – Wilanów-Obory, SGGW w Warszawie, w ramach projektów: MNiSW nr N N310 089036 (lata 2009-2012), i POIG.01.03.01-14-041/12 (lata 2013-2015), oraz badań bez projektów,lata 2006-2019 – współpraca z gospodarstwem Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. w ramach badań na polach uprawnych, projekty: MNiSW nr N N310 089036 (lata 2009-2012), POIG.01.03.01-14-041/12 (lata 2013-2015), FERTISAT – (2019) oraz badania wcześniejsze bez projektu,

lata 2013-2015 – współpraca z gospodarstwami AGRO-POLEN Sp. z o.o. w ramach badań na polach uprawnych, projekt: POIG.01.03.01-14-041/12.Staże naukowe z zakresu rolnictwa precyzyjnego:

02.02.2016r. - 28.06.2016r. – University of New England, Armidale, Nowa Południowa Walia, Australia. Współpraca z Precision Agriculture Research Group, pod kierownictwem Prof. Davida W. Lamb.

Dotychczasowy udział w projektach wdrożeniowych:

 • FERTISAT - Satellite-based Service for Variable Rate Nitrogen Application in Cereal Production,
  w latach 2016-2019,
 • BIOPRODUKTY, POIG.01.03.01-14-041/12, w latach 2013-2015.