A- A A+

lang switcher

Postępowania habilitacyjne

 

Dr Elżbiety Wójcik-Gront

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Dr Elżbiety Wójcik-Gront

21-01-2019 r. – Wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

07-02-2019 r. – Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Dr Elżbiety Wójcik-Gront
 • wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.

04.03.2019 r. – Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mocek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Sekretarz: dr hab. Wojciech Stępień prof. nadzw. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Recenzent: prof. dr hab. Cezary Sławiński – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Recenzent: dr hab. Jerzy Kozyra – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
 • Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 • Członek: dr hab. Zygmunt Miatkowski – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

do 08-05-2019 r. – Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej Dr Elżbiety Wójcik-Gront

15-05-2019 r. –  Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr Elżbiecie Wójcik-Gront stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.

do 16-05-2019 r.   –  Przedłożenie Radzie Wydziału uchwały Komisji.

13-06-2019r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr Elżbiecie Wójcik-Gront stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

13-07-2019 r. – Planowany termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami.


Dr Łukasz Uzarowicz

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Dr Łukasza Uzarowicza

08.11.2018 r. – Wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

13.12.2018 r. – Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Dr. Łukasza Uzarowicza
 • wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.

04.03.2019 r. – Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mocek - Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu
 • Sekretarz: dr hab. Irena Suwara prof. nadzw. – SGGW w Warszawie
 • Recenzent: dr hab. Jacek Chodorowski – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Weber – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Recenzent: Dr hab. Mirosław Kobierski prof. nadzw.– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 •  
 • Członek: dr hab. Tadeusz Sosulski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

do 15.04.2019 r. – Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej Dr. Łukasza Uzarowicza.

07.05.2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr. Łukaszowi Uzarowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.

do 08.05.2019 r. – Przedłożenie Radzie Wydziału uchwały Komisji.

09.05.2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr. Łukaszowi Uzarowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

do 09.06.2019 r. – Planowany termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami.


 

Dr Jakub Paderewski

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Dr Jakuba Paderewskiego

19.12.2018 r.  – Wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

07.02.2019 r. – Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Dr. Jakuba Paderewskiego
 • wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.

04.03.2019 r. – Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Masojć – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Sekretarz: prof. dr hab. Zofia Hanusz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Recenzent: Prof. dr hab. Antoni Bombik – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Recenzent: Prof. dr hab. Henryk Bujak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Recenzent: Prof. dr hab. Iwona Mejza – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Członek: dr hab. Stanisław Samborski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Członek: dr hab. Anna Wenda-Piesik prof. nadzw. – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

do 15.04.2019 r. – Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej Dr. Jakuba Paderewskiego

26.04.2019 r. –  Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr. Jakuba Paderewskiego stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.

do 06.05.2019 r.  –  Przedłożenie Radzie Wydziału uchwały Komisji.

09.05.2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr. Jakubowi Paderewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

do 09.06.2019 r. – Planowany termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami.


Dr inż. Magdalena Szymańska

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

dr inż. Magdaleny Szymańskiej

20.08.2018 r. – Wszczęcie postępowania habilitacyjnego

20.09.2018 r. – Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Szymańskiej
 • wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza

09.11.2018 r. – Uchwała Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie w sprawie powołania recenzenta

03.12.2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mocek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Sekretarz: prof. dr hab. Beata Rutkowska – Szkoła Główna Gospodarsta Wiejskiego w Warszawie
 • Recenzent: prof. dr hab. Zofia Spiak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Recenzent: prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak – Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Członek: prof. dr hab. Janina Kaniuczak – Uniwersytet Rzeszowski
 • Członek: dr hab. Jacek Antonkiewicz – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

do 20.01.2019 r. – Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr inż. Magdaleny Szymańskiej

05.02.2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Magdalenie Szymańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem

07.02.2019 r. – Przedłożenie Radzie Wydziału uchwały Komisji

07.02.2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Magdalenie Szymańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia

07.03.2019 r. – Planowany termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz
z recenzjami

 


Dr Arkadiusz Artyszak

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Dr. Arkadiusza Artyszaka

19-04-2018 r. – Wszczęcie postępowania habilitacyjnego

14-06-2018 r. – Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Dr. Arkadiusza Artyszaka
 • wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.

03-09-2018 r. – Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Mocek - Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu
 • Sekretarz: Dr hab. Tomasz Sosulski – SGGW w Warszawie
 • Recenzent: Prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Recenzent: Dr hab. Piotr Żurawik  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Recenzent: Prof. dr hab. Zbigniew Skinder – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Członek: Prof. dr hab. Marek Marks - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Członek: Prof. dr hab. Beata Rutkowska – SGGW w Warszawie

do 22-10-2018 r. – Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej Dr. Arkadiusza Artyszaka.

29-10-2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr. Arkadiuszowi Artyszakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.

do 07-11-2018 r. – Przedłożenie Radzie Wydziału uchwały Komisji.

09-11-2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr. Arkadiuszowi Artyszakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

do 22-11-2018 r. – Planowany termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami.


Dr inż. Marcin Studnicki

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Dr. Marcina Studnickiego

24.01.2018r. – Wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

15.02.2018r. – Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Dr. Marcina Studnickiego
 • wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.

05.03.2018r. – Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Kulig (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
 • Sekretarz: prof. dr hab. Iwona Mejza – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Recenzent: dr hab. Andrzej Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Wrocławiu
 • Recenzent: prof. dr hab. Zofia Hanusz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Recenzent: dr hab. Marcin Kozak – SGGW w Warszawie
 • Członek: prof. dr hab. Tadeusz Adamski – Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Członek: dr hab. Dariusz Załuski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

do 13.04.2018 r. – Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej Dr. Marcina Studnickiego.

23.04.2018 r. –  Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię
w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr. Marcina Studnickiego stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia wraz
z uzasadnieniem.

do 26.04.2018 r.   –  Przedłożenie Radzie Wydziału uchwały Komisji.

10.05.2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania Dr. Marcinowi Studnickiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

24.05.2018 r. – Planowany termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz
z recenzjami.


Dr inż. Tomasz Sosulski

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Dr. inż. Tomasza Sosulskiego

28.06.2017r. – Wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

28.09.2017r. – Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Dr. inż. Tomasza Sosulskiego
 • wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.

06.11.2017r. – Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mocek (UP w Poznaniu)
 • Sekretarz: dr hab. Stanisław Samborski (SGGW w Warszawie)
 • Recenzent: dr hab. Jacek Antonkiewicz (UR w Krakowie)
 • Recenzent: prof. dr hab. Sławomir Gonet – (UMK w Toruniu)
 • Recenzent: prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak (UTP w Bydgoszczy)
 • Członek: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz (UWM w Olsztynie)
 • Członek: dr hab. Ewa Górska, (SGGW w Warszawie)

do 29.12.2017r. – Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. inż. Tomasza Sosulskiego

05.01.2018r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Tomaszowi Sosulskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.

do 08.01.2018r. – Przedłożenie Radzie Wydziału uchwały Komisji.

11.01.2018r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Tomaszowi Sosulskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

25.01.2018r. – Planowany termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami.


Dr inż. Dariusz Gozdowski

Zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

dr. Dariusza Gozdowskiego

 

23.09.2016 - Wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

12.01.2017 - Uchwały Rady Wydziału w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Dariusza Gozdowskiego,
 • wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.

23.03.2017 - Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Kuchar (UP we Wrocławiu) 
 • Sekretarz:       prof. dr hab. Iwona Mejza (UP w Poznaniu)
 • Recenzent:     prof. dr hab. Janusz Gołaszewski (UWM w Olsztynie)
 • Recenzent:     prof. dr hab. Maria Walczykova (UR w Krakowie)
 • Recenzent:     prof. dr hab. Tomasz Stuczyński (KUL)
 • Członek:         prof. dr hab. Zofia Hanusz (UP w Lublinie)
 • Członek:         dr hab. Anna Wenda-Piesik, prof. nadzw. (UTP w Bydgoszczy)

do 05.05.2017 - Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. Dariusza Gozdowskiego.

19.05.2017 - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Dariuszowi Gozdowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.

do 26.05.2017 - Przedłożenie Radzie Wydziału uchwały Komisji.

08.06.2017 - Podjęcie przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Dariuszowi Gozdowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

22.06.2017 - Planowany termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami.

 


dr inż. Jerzy Jonczak

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym

 • Wniosek z dnia 5 października 2016 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

 • Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Jonczaka:

 1. 05.12.2016 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 2. 20.10.2016 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:

– przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Jonczaka

– wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta)

 1. 05.12.2016 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sekretarz: prof. dr hab. Beata Rutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzent: prof. dr hab. Cezary Kabała - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzent: prof. dr hab. Jacek Długosz - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Recenzent: prof. dr hab. Sławomir Gonet - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członek: dr hab. Edward Meller, prof. nadzw. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Członek: prof. dr hab. Józef Chojnicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. 30.01.2017 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. inż. Jerzego Jonczaka

 2. 15.02.2017 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Jerzemu Jonczakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem

 3. 09.03.2017 podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Jerzemu Jonczakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

 4. 23.03.2017 termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami

 

 


dr inż. Stanisław Samborski

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Agronomii

 • Wniosek z dnia 8 września 2016 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 • Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Stanisława Samborskiego:

08.09.2016 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

22.09.2016 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:

– przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Stanisława Samborskiego

– wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta)

17.10.2016 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz: prof. dr hab. Beata Rutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzent: prof. dr hab. Zofia Spiak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzent: prof. dr hab. Aleksander Szmigiel - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Recenzent: prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Członek: dr hab. Rafał Pudełko - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Członek: prof. dr hab. Piotr Stypiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

05.12.2016 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. inż. Stanisława Samborskiego

15.12.2016 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Stanisławowi Samborskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem

20.12.2016 podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Stanisławowi Samborskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

20.01.2017 termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami


dr Urszuli Jankiewicz

Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii

Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 4 kwietnia 2016 roku:

 1. prof. dr hab. Anna Skorupska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Beata Rutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – sekretarz komisji
 3. prof. dr hab. Piotr Sobiczewski (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) – recenzent
 4. dr hab. Paweł Stączek, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki) – recenzent
 5. dr hab. Bożena Szejniuk, prof. nadzw. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy) – recenzent
 6. prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu) – członek komisji
 7. prof. dr hab. Barbara Zagdańska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – członek komisji

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Jankiewicz:

16.02.2016 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

17.03.2016 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:

 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Jankiewicz,
 • wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta)

04.04.2016 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Skorupska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Sekretarz: prof. dr hab. Beata Rutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Recenzent: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Recenzent: dr hab. Paweł Stączek, Uniwersytet Łódzki
 • Recenzent: dr hab. Bożena Szejniuk, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Członek: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Członek: prof. dr hab. Barbara Zagdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

30.05.2016 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr Urszuli Jankiewicz

do 20.06.2016 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Urszuli Jankiewicz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.

do 18.07.2016 przekazanie uchwały Komisji Habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

data podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Urszuli Jankiewicz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

data termin przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie wraz z recenzjami.

 

 


 
dr Mohamed Hazem Kalaji – zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizjologii Roślin
 • Wniosek z dnia 19 lutego 2013 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 6 maja 2013 roku:
 1. prof. dr hab. Andrzej Kotecki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – przewodniczący komisji
 2. dr hab. Beata Rutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – sekretarz komisji
 3. dr hab. Norbert Keutgen (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy) – recenzent
 4. prof. dr hab. Marcin Horbowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – recenzent
 5. prof. dr hab. Franciszek Dubert (Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) – recenzent
 6. dr hab. Edward Grzyś (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – członek komisji
 7. prof. dr hab. Jan Łabętowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – członek komisji

 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Mohameda Hazema Kalaji:
 1. 20.02.2013 Ocena formalna wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i skierowanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w/w wniosku do Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. 18.04.2013 Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w sprawach:
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Mohameda Hazema Kalaji,
 • wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta).
 1. 06.05.2013 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:
 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sekretarz: dr hab. Beata Rutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Recenzent: dr hab. Norbert Keutgen, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Recenzent: prof. dr hab. Marcin Horbowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Recenzent: prof. dr hab. Franciszek Dubert, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Członek: dr hab. Edward Grzyś, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Członek: prof. dr hab. Jan Łabętowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 1. 17.06.2013 termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr Mohameda Hazema Kalaji.
 2. 3.07.2013 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej – podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Mohamedowi Hazemowi Kalaji stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 3. 4.07.2013 przekazanie uchwały Komisji Habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie:

12.07.2013 Uchwała Rady Wydziału