A- A A+

lang switcher

Rozpoczynamy nowy rok akademicki - Zajęcia semestr zimowy 2020/2021

Drodzy Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Rolnictwa i Biologii będą prowadzone w formie hybrydowej, tzn. zarówno w postaci bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość. Informację na temat modelu kształcenia obowiązującego w nadchodzącym semestrze w SGGW znajdą Państwo na stronie:

https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-studentow_/organizacja-nauki-w-semestrze-zimowym-2020-2021

Zgodnie z wytycznymi zdalnie będą odbywały się wszystkie wykłady oraz zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania wykładowców i studentów oraz dostępu do laboratoriów. Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS (ewentualnie platformy Moodle) .                        

Plany dla poszczególnych kierunków znajdują się na stronach internetowych:

dla kierunku Rolnictwo: http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/studia-i-i-ii-stopien/--kierunek-rolnictwo/---plany.php

dla kierunku Biologia: http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/studia-i-i-ii-stopien/--kierunek-biologia/---plany.php

dla kierunku Inżynieria ekologiczna: http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/studia-i-i-ii-stopien/--kierunek-inzynieria-ekologiczna/---plany.php

dla kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (ang): http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/organic-agriculture-and-food-production-oafp/--plany-schedule.php

W związku z obostrzeniami sanitarnymi nie dopuszcza się zmian w składzie grup podczas zajęć kontaktowych.

Ze względów sanitarnych w Uczelni nie odbędą się inauguracje wydziałowe, natomiast 30 września 2020 r. o godz.10.00 nastąpi uroczysta ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego, której transmisja będzie dostępna na platformie YouTube SGGW. W dniu 1 i 2 października zaplanowano spotkania studentów I roku z władzami i pracownikami Wydziału. Plan spotkań zostanie umieszczony na stronie internetowej Wydziału w dniu 28 września. Osoby starające się o miejsca w Domach Studenckich powinny zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie http://adiss.sggw.pl .

Planowane terminy zajęć stacjonarnych w semestrze zimowym 2020/2021, (planowanych niezbędnych zajęć laboratoryjnych w murach uczelni oraz terenowych do zrealizowania efektów kształcenia/uczenia przez studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Rolnictwa i Biologii:

- Rolnictwo stacjonarne I stopień

 I rok (1. semestr) – od 05.10.2020 do dnia 20.11.2020

II rok (3. semestr) – od 19.10.2020 do dnia 06.11.2020

III rok (5. semestr) – od 06.11.2020 do dnia 20.11.2020

IV rok (7. semestr) – od 06.10.2020 do dnia 13.10.2020

- Rolnictwo stacjonarne II stopień

2. semestr – od dnia 02.11.2020 do dnia 04.12.2020

 

- Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (ang) stacjonarne I stopień

I rok  (1. semestr) październik/listopad od 05.10 do 30.11.2020

II rok (3. semestr) listopad/grudzień od 09.11 do 18.12.2020

III rok (5. semestr) listopad/grudzień od 09.11 do 18.12.2020

 

 

- Inżynieria ekologiczna stacjonarne I stopień

 I rok (1. semestr) październik/ listopad od 01.10 do 20.11.2020

II rok (3. semestr) listopad/grudzień od 09.11 do 04.12.2020

III rok (5. semestr) listopad /grudzień  od 03.11 do 01.12.2020

IV rok (7. semestr)  listopad od 04.11 do 25.11.2020

- Inżynieria ekologiczna stacjonarne II stopień

 2. semestr  listopad/grudzień 5-6 tygodni od 09.11 - do 07.12.2020

 

- Biologia stacjonarne I

I rok  (1. semestr) październik/listopad 10 tygodni od 1.10. do 17.12.2020

II rok (3. semestr) listopad/styczeń 10 tygodni od 03.11 do 27.01.2021

III rok (5. semestr) październik/grudzień 10 tygodni od 06.10do 08.12.2020

 

- Biologia stacjonarne II stopień

I rok  (1. semestr) październik/listopad/grudzień od 01.10 do 18.12.2020

II rok (3. semestr) październik/listopad/grudzień od 05.10 do 18.12.2020

 

 

Studenci studiów niestacjonarnych przyjeżdżają na uczelnię tylko w podane poniżej soboty lub niedziele:

- Rolnictwo niestacjonarne I stopień

I rok (1. semestr) 3.X, 17.X, 7.XI, 21.XI, 5.XII, 19.XII

II rok (3. semestr) 26.X i 10.X

III rok  (5. semestr) 8 XI i 22 XI

IV rok (7. semestr)  27 IX  i 11 X

- Rolnictwo niestacjonarne II stopień

3. semestr  zdalnie

Ze względu na dynamiczną sytuację związaną  z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, plan zajęć może ulec zmianie.             

Proszę śledzić na bieżąco informacje na stronach internetowych.