A- A A+

lang switcher

Ankieta Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

W związku z pandemią koronawirusa od 13 marca 2020 r. w SGGW prowadzone jest kształcenie zdalne. Działania w tym zakresie, szeroko podjęte w wyniku sytuacji kryzysowej, w znacznym stopniu przyspieszyły i zintensyfikowały rozwój form kształcenia opartych o technologie informatyczne. To unikatowe doświadczenie zarówno dla nauczycieli akademickich jak i dla studentów oraz doktorantów naszej Uczelni. Te indywidualne jak i ogólnouczelniane doświadczenia zebrane w tym okresie posłużą zapewne do rozwijania różnych form kształcenia zdalnego oraz opracowania rozwiązań systemowych w przyszłości.

 

W celu poznania Państwa opinii - studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w SGGW w warunkach kryzysowych wynikających z pandemii koronawirusa Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe, realizowane w sposób zdalny. Kwestionariusz badania został umieszczony stronie internetowej

https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA .

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie tej ankiety.