Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW

oraz wydziałowy Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i wymiany studentów z zagranicą, zachęcają do udziału w konferencji pt. "CASEE Universities as laboratories for new paradigms in life sciences and related disciplines"

Konferencja “Central and South Eastern Europe” organizowana jest przez Czech University of Life Sciences (Praga) w terminie 6-8 czerwca 2021.

TEMATY KONFERENCJI:

1. Modern agriculture (new challenges in plant and animal sciences, biotechnologies)

2. Rural development (including landscape planning) and rural economies

3. Bioeconomy (renewable resources -opportunities and constraints)

4. Forestry in contemporary world

5. Sustainable food systems and quality

6. Environmental safety and climate change

7. CASEE Experimental farm network (practical exchange of practices of CASEE experimental farms

Abstrakty należy składać do 31 stycznia 2021

Więcej informacji na stronie : https://www.sggw.pl/.../Call%20for%20Abstracts%20...