Komunikat Rektora

Organizacja zajęć od 4 maja br.

„Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci,

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną oraz przyjętym przez Rząd harmonogramem odmrażania gospodarki przywracam od 4 maja możliwość częściowej realizacji zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym zgodnie zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 5/2021 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r. : w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne studentów, doktorantów, a także pracowników SGGW zasadą pozostaje model mieszany, w którym większość zajęć jest prowadzona w formie zdalnej. Na tych kierunkach studiów, na których konieczna jest obecność uczestników zajęć w siedzibie uczelni, kształcenie może odbywać się w formie tradycyjnej z zachowaniem obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Powyższe zmiany w organizacji kształcenia dotyczą zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach doktoranckich. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych przez Uniwersytet Otwarty SGGW.

Zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników z gorącą prośbą o przestrzeganie zasad określonych w komunikatach władz państwowych i samorządowych, oraz odpowiedzialną postawę w tym końcowym okresie semestru letniego. Jestem przekonany, że takim zachowaniem przyczynimy się do szybkiego powrotu do tradycyjnego modelu funkcjonowania Uczelni.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że w przypadku zmian poziomu zagrożenia epidemicznego Władze SGGW będą podejmowały decyzje o dostosowaniu funkcjonowania Uczelni do nowych warunków.

 

prof. dr hab. Michał Zasada
Rektor SGGW”

Komunikat Rektora

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci,

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, przedłużam do co najmniej 25 kwietnia 2021 r. okres obowiązywania wprowadzonych 18 marca br. ograniczeń zajęć stacjonarnych prowadzonych w siedzibie SGGW oraz w jednostkach organizacyjnych uczelni na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz w Uniwersytecie Otwartym.

Zwracam się ponownie z prośbą do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników o przestrzeganie wszystkich zaleceń określonych w komunikatach władz państwowych, samorządowych i sanitarnych.

Dziękuję za zrozumienie, dotychczasową odpowiedzialną postawę i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

 

Prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor SGGW

Organizacja zajęć dydaktycznych od 10.04 do 18.04 2021 r.

 

Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 10.04 do 18.04 2021 r. w związku z rozwojem pandemii COVID-19

Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci!

Z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiczną oraz podtrzymane przez rząd obostrzenia, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zmuszony jestem przedłużyć do co najmniej 18 kwietnia 2021 r. okres obowiązywania wprowadzonych 18 marca br. ograniczeń zajęć stacjonarnych prowadzonych w siedzibie SGGW oraz w jednostkach organizacyjnych uczelni na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz w Uniwersytecie Otwartym.

Dziękując Państwu serdecznie za odpowiedzialność, współpracę, przestrzeganie zasad i wyrozumiałość dla ciągłych zmian, proszę o jeszcze więcej cierpliwości oraz o solidarne i odpowiedzialne zachowanie w trosce o bezpieczne funkcjonowanie naszej Społeczności Akademickiej. Zwracam się ponownie do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników z apelem o przestrzeganie zaleceń określonych w komunikatach władz państwowych, samorządowych i sanitarnych.

Obawiam się, że sytuacja będzie zmieniać się dynamicznie, dlatego proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych i uaktualnianych na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych SGGW.

prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor SGGW

Strona 1 z 10