Konkurs "Złoty Medal Chemii"

Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza.

więcej informacji: http://zlotymedalchemii.pl/