Oferta praktyk dla studentów SGGW w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE).