A- A A+

lang switcher

Rada Programowa przy Wydziale  Rolnictwa i Biologii dla dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na kadencję 2020 – 2024

 

Osoby wchodzące w skład Rady na mocy Statutu SGGW w Warszawie § 42 uts. 5:

Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr Magdalena Muchorowska nauki biologiczne

Dr inż. Leszek Sieczko – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr hab. Stanisław Samborski, prof. SGGW rolnictwo i ogrodnictwo (od 01.01.2021r.)

Dr hab. Łukasz Uzarowicz – rolnictwo i ogrodnictwo (do 31.12.2020r.)

 

Osoby powołane przez Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii:

Prof. dr hab. Jan Rozbicki – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr hab. Wojciech Stępień, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz– rolnictwo i ogrodnictwo

Dr hab. Dariusz Gozdowski – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr hab. Magdalena Szymańska – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr hab. Tomasz Sosulski – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr Sławomir Janakowski – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr Wojciech Kwasowski – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr Katarzyna Kucińska – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr Agnieszka Ciesielska – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr Kinga Noras– rolnictwo i ogrodnictwo

Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska  –  technologia żywności i żywienia

Dr hab. Edyta Hewelke – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Mgr Tadeusz Szymańczak – przedstawiciel otoczenia z gospodarką – Rzecznik Prasowy  Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Gryn Marcin - student IV rok studiów I stopnia, kierunek rolnictwo

Łuniewski Łukasz – student I rok studiów II stopnia, kierunek rolnictwo

Opała Patrycja - studentka IV rok I stopnia, kierunek inżynieria ekologiczna

Panek Emil - student I rok II stopnia, kierunek inżynieria ekologiczna/

Pietrowska Katarzyna - student III rok I stopnia, kierunek rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności