A- A A+

lang switcher

Rada Programowa przy Wydziale  Rolnictwa i Biologii dla dyscypliny nauki biologiczne na kadencję 2020 – 2024

 

Osoby wchodzące w skład Rady na mocy Statutu SGGW w Warszawie § 42 uts. 5:

Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr Magdalena Muchorowska nauki biologiczne

Dr inż. Leszek Sieczko – rolnictwo i ogrodnictwo

Prof. dr hab. Wojciech Pląder – nauki biologiczne

 

Osoby powołane przez Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii:

Dr hab. Wojciech Borucki, prof. SGGW – nauki biologiczne

Dr hab. Sławomir Jakieła – nauki biologiczne

Dr hab. Urszula Jankiewicz nauki biologiczne (od 16.12.2020r.)

Dr hab. Sławomir Jaworski – nauki biologiczne

Dr Paulina Kucharzewska-Siembieda – nauki biologiczne

Dr Katarzyna Ciąćka – nauki biologiczne

Dr Agata Goryluk–Salmonowicz – nauki biologiczne (do 15.12.2020r.)

Dr Justyna Fidler – nauki biologiczne

Dr Marek Koter – nauki biologiczne

Dr Katarzyna Otulak–Kozieł – nauki biologiczne

Dr Mirosław Sobczak – nauki biologiczne

Dr Sławomir Janakowski – rolnictwo i ogrodnictwo

Lek. med. Robert Aleksandrowicz – przedstawiciel otoczenia z gospodarką – Wice Prezes Zarządu Genexo Sp. z o.o.

Malwina Karaśkiewicz – studentka II rok studiów I stopnia biologia

Bartosz Jary – studentka II rok studiów I stopnia biologia

Magdalena Białoskórska – student I rok II stopnia biologia

Joanna Żak – studentka II rok II stopnia biologia