A- A A+

lang switcher

Rada Programowa przy Wydziale  Rolnictwa i Biologii dla dyscypliny nauki biologiczne na rok akademicki 2019/20

 

Osoby wchodzące w skład Rady na mocy Statutu SGGW w Warszawie § 42 uts. 5:

Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo

Dr hab. Wojciech Borucki, prof. SGGW – nauki biologiczne

Dr inż. Leszek Sieczko – rolnictwo i ogrodnictwo

Prof. dr hab. Wojciech Pląder – nauki biologiczne

 

Osoby powołane przez Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii:

Dr hab. Urszula Krasuska – nauki biologiczne

Dr hab. Sławomir Jakieła – nauki biologiczne

Dr Bartłomiej Taciak – nauki biologiczne

Dr Agata Goryluk–Salmonowicz – nauki biologiczne

Dr Justyna Fidler – nauki biologiczne

Dr Mateusz Wierzbicki – nauki biologiczne

Dr Magdalena Muchorowska – nauki biologiczne

Dr Marek Koter – nauki biologiczne

Dr Katarzyna Otulak–Kozieł – nauki biologiczne

Dr Mirosław Sobczak  – nauki biologiczne

Dr Sławomir Janakowski – rolnictwo i ogrodnictwo

Lek. med.  Robert Aleksandrowicz – przedstawiciel otoczenia z gospodarką – Wice Prezes Zarządu Genexo Sp. z o.o.

Aleksandra Rosińska – studentka III rok  studiów I stopnia biologia

Janina Lekki – studentka III rok  studiów I stopnia biologia

Joanna Żak – studentka I rok II stopnia biologia

Marcin Tymiński – student II rok II stopnia biologia