Poniżej wymienione jednostki oragnizacyjne wchodziły w skład jednostek Wydziału. Od dnia 1 października 2019 r. jednostki te zostały podzielone pomiędzy Instytut Rolnictwa i Instytut Biologii oraz zmieniły nazwy.