Zbiorowiska łąkowe w dolinie...

Rola bakterii endofitycznych...

Charakterystka biochemiczno-fizjologiczna...