DIAGMOL 2019

23 listopada 2019 roku, w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się *20. konferencja z cyklu: „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2019”*.

 

Z głęboką satysfakcją kontynuujemy tradycję konferencji DIAGMOL, zapoczątkowaną przez Profesora Marka Niemiałtowskiego, naukowca, pomysłodawcę, twórcę i niezastąpionego ich organizatora. W 2019 roku, przypada 20. rocznica tych spotkań.

 

Propagowanie osiągnięć światowej nauki, zaangażowanie młodych badaczy i umożliwienie im przedstawienia na forum publicznym wyników swoich prac, to były i są główne cele naszych spotkań. Wielka jest korzyść z wymiany doświadczeń naukowych i nawiązywania osobistych kontaktów i przyjaźni między młodymi naukowcami i uznanymi autorytetami w dziedzinie mikrobiologii, wirusologii, genetyki, immunologii i medycyny.

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że tegorocznymi wykładowcami będą m.in. Prof. Barry T. Rouse, University of Tennessee, USA, Prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Prof.

dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Tegoroczna konferencja jest organizowana przez Katedrę Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia Polskiego, Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

 

Pragnę serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 20., jubileuszowej, konferencji DIAGMOL.

 

·*Wstęp na konferencję jest wolny *(uczestnictwo bierne);

 

·Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – *350 pln za publikację*;

 

Zapraszam Państwa do nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w książce konferencyjnej. Prace należy przesyłać na adres *Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.* <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloak279c6adbe3bf256a72ff1cb245c1eec5').innerHTML += ''+addy_text279c6adbe3bf256a72ff1cb245c1eec5+'<\/a>'; > do dnia *15 września br.*

 

_Sekretariat konferencji:_

 

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloakd2b68c79b46b10f632ede4a98e3d46ac').innerHTML += ''+addy_textd2b68c79b46b10f632ede4a98e3d46ac+'<\/a>'; >, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloak467ad012df9d3b057aaa35e0b495e443').innerHTML += ''+addy_text467ad012df9d3b057aaa35e0b495e443+'<\/a>'; >.

 

mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloake0a7d48ba08385bac85a4ef668ede2a9').innerHTML += ''+addy_texte0a7d48ba08385bac85a4ef668ede2a9+'<\/a>'; >, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloak514a5ae8c6fa2e0f71fb06bc36d3b19c').innerHTML += ''+addy_text514a5ae8c6fa2e0f71fb06bc36d3b19c+'<\/a>'; >

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8, bud. 23, 02-786 Warszawa tel./fax. +48 22 593 60 66

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloak4444c65d62a56ff9ad75575479069223').innerHTML += ''+addy_text4444c65d62a56ff9ad75575479069223+'<\/a>'; >

www.wmw.sggw.pl <http://www.wmw.sggw.pl>

 

 

Current Environmental Issues-2019

http://cei2019.pl/

Zapraszamy wszystkich zajmujących się oceną stanu środowiska przyrodniczego (biologów, ekologów, ekonomistów, chemików analityków) do udziału w dniach 24-26 września 2019 roku do udziału w XIV Międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji "Current Environmental Issues-2019".

Głównym celem konferencji jest przedstawienie współczesnych problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji w kontekście ochrony oraz zrównoważonego rozwoju. Prezentowane na konferencji referaty oraz komunikaty będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat stanu środowiska w strefach nadgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leżących na granicy Unii Europejskiej oraz państw nienależących do Unii, problemów związanych z transgraniczną migracją zanieczyszczeń (szczególnie wód i powietrza) oraz możliwości podjęcia wspólnych inicjatyw mających na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów nadgranicznych.

Konferencja jest platformą do podjęcia międzynarodowej dyskusji pomiędzy naukowcami zajmującymi się ochroną środowiska, ekologami oraz przedstawicielami instytucji państwowych i przedsiębiorstw eksploatujących zasoby przyrodnicze (gospodarstwa rolne, oczyszczalnie ścieków, wodociągi) na temat sposobów zapewnienia jak najbardziej efektywnych sposobów ochrony przyrody.

Konferencja ma charakter naukowo-aplikacyjny. Obrady będą odbywać się w następujących sekcjach:

-Problemy ochrony środowiska w obszarach nadgranicznych;

-Biochemia ekologiczna, fizjologia i medycyna;

-Technologie żywnościowe dla zrównoważonego rozwoju;

-Monitorowanie zanieczyszczeń środowiska powietrza i zarządzanie działaniami na rzecz jego ochrony;

-Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i oczyszczanie ścieków;

-Racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi i rekultywacja terenów zagrożonych;

-Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo planowany jest panel dyskusyjny dotyczący problemów związanych z transgraniczną migracją zanieczyszczeń wód i powietrza oraz sposobów ich rozwiązywania.

Konferencja ta będzie po raz pierwszy miała miejsce w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Wcześniejsze edycje tego wydarzenia były organizowane przez Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś).

Adres kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do rejestracji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wstępny program konferencji:

 

WTOREK, 24 WRZEŚNIA 2019

09:00-18:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji

10:15-11:45 Wykłady plenarne:

Prof. Ilia  Zavodnik, Yanka Kupala State University of Grodno, Bielarus

Prof. Bożena Łozowicka,  Institute of Plant Protection, National Research Institute Bialystok. Poland

11:45-12:15 przerwa kawowa

 

Sesja 1: Transgraniczne problemy ochrony środowiska

12:15-13:45 Wykłady zaproszonych gości:

Prof. Oleg Sozinov, Yanka Kupala State University of Grodno, Bielarus

11.45-17:00 sesja posterowa

13:45-15:15 przerwa obiadowa

15:15- 17:00 Sesja 2, Dobra praktyka w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska (Sesja dla pracowników instytucji związanych z inżynierią środowiska)

Wybrane wykłady zaproszonych reprezentantów instytucji zajmujacych się ochroną środowiska: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament gospodarki komunalnej, Lasy Państwowe, Wodociągi białostockie,  Miejska oczyszczalnia ścieków)

 

18:00 Bankiet

 

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA 2019

9:00-10:00 Sesja 3

Zaproszeni mówcy:

Prof. Gintras Denafas, Kaunas University of Technology

Prof. Aleksander Karevsky, Yanka Kupala State University of Grodno, Bielarus

11:00-11:30 przerwa kawowa

11: 30 -14:00 Sesja 4: Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona fauny i flory

Wybrane komunikaty

11: 30 -14:00 Sesja 5: Biochemia, fizjologia oraz medycyna ekologiczna

11: 30 -14:00 Sesja 6: Technologie żywności dla zrównoważonego rozwoju

Wybrane komunikaty

11: 30 -14:00 Sesja 7: Racjonalne użytkowanie zasobów wodnych oraz oczyszczanie ścieków

Wybrane komunikaty

11: 30 -14:00 Sesja 8: Racjonalne gospodarowanie zasobami ziemi oraz rekultywacja wyeksploatowanych zasobów

Wybrane komunikaty

11: 30 -14:00 Sesja 9: Edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju

Wybrane komunikaty

 

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-19:00 Wycieczka do wybranych atrakcji regionalnych

19:00-23:00 Impreza zapoznawcza

 

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA 2019

9:00 -11:00 Sesja 4: Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona fauny i flory

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 5: Biochemia, fizjologia oraz medycyna ekologiczna

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 6: Technologie żywności dla zrównoważonego rozwoju

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 7: Racjonalne użytkowanie zasobów wodnych oraz oczyszczanie ścieków

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 8: Racjonalne gospodarowanie zasobami ziemi oraz rekultywacja wyeksploatowanych zasobów

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 9: Edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju

Wybrane komunikaty

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Podsumowanie sesji posterowej oraz uroczyste zamknięcie konferencji

 

13:00 Lunch.

 

PRZYDATNE INFORMACJE

Miejsce konferencji:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

Instytut Chemii

Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

Liczba uczestników:

120 osób

13th Biophysics Symposium, NanoTemper Technologies Workshop

https://nanotempertech.com/biophysics-symposium-20190613

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji o organizowanych w dniach 13-15.06.2019 międzynarodowych warsztatach naukowych “13th Biophysics Symposium & NanoTemper Technologies Workshop”

– Lublin, Poland 2019. Planowane Warsztaty mają na celu promocję innowacyjnych technologii ukierunkowanych na badania oddziaływań międzycząsteczkowych (białko-białko, białko-ligand). Warsztaty odbędą się w Laboratorium Bioinżynierii Białka w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH COMPLEX UMCS przy ul. Głębokiej 39 w Lublinie.

Zachęcamy do udziału w Warsztatach z własnym materiałem badawczym.

Wyniki uzyskane w trakcie eksperymentów prowadzonych w ramach Warsztatów będą mogły być dowolnie wykorzystane przez uczestników. Firma NanoTemper Technologies zapewni sprzęt, materiały zużywalne, wsparcie merytoryczne oraz pomoc w opracowaniu wyników dla każdego z uczestników. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewni wyżywienie w trakcie trwania warsztatów, jednocześnie nie zapewnia noclegu.

Zakres tematyczny Warsztatów obejmować będzie zastosowanie metod biofizycznych w analizie oddziaływań międzycząsteczkowych w oparciu o zjawisko termoforezy mikroskalowej (MST) oraz w analizie stabilności struktury trzeciorzędowej białek w oparciu o nanoróżnicową fluorymetrię skaningową (nanoDSF). Warsztaty będą składać się z dwóch części (harmonogram w załączniku). Pierwsza część obejmować będzie część teoretyczną (wykłady), prowadzoną przez zaproszonych międzynarodowych ekspertów, mającą na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami analiz biofizycznych oddziaływań międzycząsteczkowych. Drugą część stanowić będą Warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy będą mieli możliwość pracy eksperymentalnej z wykorzystaniem własnych materiałów badawczych. Do dyspozycji uczestników będą eksperci, sprawujący bezpośrednią opiekę merytoryczną.

Wśród zaproszonych Gości są:

- Prof. Andrey Konevega, Head of Molecular and Radiation Biophysics Division Petersburg Nuclear Physics Institute, National Research Centre "Kurchatov Institute" - Prof. Janko Kos, The Chair of Pharmaceutical Biology, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana - Dr Przemysław Grela, Laboratory of Molecular Biology, Maria Skłodowska- Curie University, - Dr Jerzy Pieczykolan, Head of Preclinical Development Department, Celon Pharma S.A. - Dr hab. Daniel Krowarsch, Department of Protein Biotechnology, Faculty of Biotechnology, University of Wrocław Link do bezpłatnej rejestracji:

https://nanotempertech.com/biophysics-symposium-20190613

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Warsztaty zostały objęte honorowym patronatem Polskiej Akademii Nauk (PAN, Komitet Biotechnologii) oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS). Partnerem naukowym jest firma EPPENDORF.

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się *23-24 marca 2019 roku w Lublinie*

To jedno z największych wydarzeń naukowych organizowanych na terenie województwa Lubelskiego. Wydarzenie bez wątpienia będzie idealną okazją do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy.

Podczas Wydarzenia zostaną zaprezentowane interdyscyplinarne wyniki badań z wielu obszarów wiedzy:

• nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

• nauk przyrodniczych;

• nauk ścisłych;

• nauk technicznych;

• nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

• nauk humanistycznych;

• nauk społecznych;

• sztuki.

*Elektroniczna rejestracja prowadzona jest do 19 lutego 2019 roku.*

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-tygiel.pl/