A- A A+

lang switcher

×

Uwaga

JW_PLG_SIG_NOTICE_01

Relacja z seminarium pt. „Nauka o glebie w 200-letniej działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

Relacja z seminarium pt. „Nauka o glebie w 200-letniej działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” połączonego z Jubileuszem 90-lecia prof. dr hab. Zygmunta Brogowskiego

Seminarium zorganizował Zakład Gleboznawstwa Katedry Nauk o Środowisku Glebowym SGGW pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego i Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW dr hab. Grażyny Garbaczewskiej prof. nadzw. SGGW. Było jedną z uroczystości organizowanych w ramach Obchodów Jubileuszowych 200 – lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz miało miejsce w „Międzynarodowym Roku Gleb 2015”, ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych i obchodzonym pod hasłem „Zdrowe gleby, zdrowe życie”.

Uroczyste Seminarium odbyło się w dniu 23 października 2015 roku na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie. W pierwszej jego części dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska prof. nadzw. SGGW przedstawiła prezentację pt. „Historia rozwoju nauki o glebie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, natomiast prof. dr hab. Cezary Kabała wygłosił referat pt. „Definicja próchnicy i koncepcja typów próchnic: perspektywa międzynarodowa i polskie tradycje”. W kolejnej części seminarium, poświęconej Jubileuszowi prof. dr hab. Zygmunta Brogowskiego, prof. dr hab. Józef Chojnicki przedstawił prezentację pt. „Sylwetka prof. dr hab. Zygmunta Brogowskiego – praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna w SGGW” oraz prof. dr hab. Zbigniew Czerwiński, były wieloletni kierownik Katedry Gleboznawstwa SGGW, podzielił się interesującymi, unikalnymi wspomnieniami obejmującymi Jego wspólną działalność z Profesorem Jubilatem. W kolejnej części seminarium Szanownemu Jubilatowi listy gratulacyjne wraz z życzeniami między innymi złożyli: w imieniu J.M. Rektora Alojzego Szymańskiego prof. Andrzej Lenart - Pełnomocnik Rektor SGGW ds. współpracy z gospodarką, dr hab. Grażyna Garbaczewska prof. nadzw. SGGW – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii, prof. Józef Chojnicki – kierownik Katedry Nauk o Środowisku Glebowym wraz z pracownikami, prof. Zdzisław Wyszyński – kierownik Katedry Agronomii wraz z pracownikami, prof. Gunno Renman ze Szwecji oraz wielu gleboznawców reprezentujących różne ośrodki naukowe całej Polski. Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego dr hab. Zbigniew Zagórski prof. nadzw. SGGW dokonał uroczystego wręczenia dyplomu Honorowego członka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Profesorowi Jubilatowi. Na zakończenie seminarium prof. Zygmunt Brogowski serdecznie podziękował za pamięć i uroczyste uczczenie jego 90 rocznicy urodzin.

Podczas uroczystego obiadu, zorganizowanego bezpośrednio po seminarium, miało miejsce wiele okolicznościowych wystąpień poświęconych głównie wspomnieniom różnych epizodów z życia Jubilata oraz zdarzeń oddających życie codzienne społeczności akademickiej SGGW w przeszłości. Między innymi swymi osobistymi refleksjami podzielił się prof. Jan Górecki – były Rektor SGGW, prof. Stanisław Białousz, prof. Piotr Skłodowski – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Profesor Jubilat. W czasie seminarium i uroczystego obiadu, w którym wzięło udział około 70 osób, panowała bardzo dobra atmosfera, pełna optymizmu, otwartości i swobodnej wymiany poglądów.

 

Józef Chojnicki

{gallery}seminarium200lat{/gallery}