A- A A+

lang switcher

Program Obchodów Jubileuszowych 200-lecia SGGW na Wydziale Rolnictwa i Biologii

Rok 2014

22 września

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Rozwój badań nad biologią i hodowlą traw” połączone z Jubileuszem Prof. dr hab. Barbary Rutkowskiej

24 października

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGGW Profesorowi Karl Maramorosch, wybitnemu wirusologowi, absolwentowi naszego Wydziału

 

Rok 2015

10 stycznia

Bal Inżyniera oraz organizacja cyklu spotkań ze znanymi absolwentami i przedsiębiorcami przez działające na wydziale organizacje studenckie

20 marca

Ogólnokrajowa konferencja dydaktyczna poświęcona kształceniu na odległość pt. „E-learning w kształceniu studentów”. Współorganizatorzy: Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Centrum Informatyczne SGGW

23-24 marca

Dzień Doktoranta – Konferencja naukowa doktorantów, rozpoczynająca się sesją historyczną dla studentów, doktorantów i pracowników poświęconą roli wydziału w historii SGGW

do maja

Organizacja wystawy „Wspomnienia historyczne Wydziału Rolnictwa i Biologii”- przygotowanie wystawy fotograficznej oraz prezentacji multimedialnych

28 maja

Dzień Wydziału – Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z udziałem władz uczelni, połączone z wizytacją laboratoriów w katedrach (pierwszy dzień) oraz polowych doświadczeń poletkowych i łanowych, zakończone piknikiem w WSD w Skierniewicach (drugi dzień).

do czerwca

Opracowanie suplementu do wydawnictwa Kronika Jubileuszowa 100-lecie Wydziału Rolnictwa i Biologii pt. „110 lat Wydziału Rolnictwa i Biologii (lata 2007-2016)”

13 czerwca

Seminarium pt. „45-lat kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym

w Widzewie”. Spotkanie Pracowników Wydziału z Absolwentami

24-25 września

Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa – 200 lecie badań rolniczych i biologicznych na Wydziale Rolnictwa i Biologii. Ogólnopolskie spotkanie Dziekanów Wydziałów Rolniczych i Biologicznych

26 września

Zjazd Absolwentów- spotkanie z pracownikami i studentami Wydziału, seminarium pt. „Kariery zawodowe absolwentów WRiB oraz oczekiwania pracodawców w odniesieniu do treści kształcenia”. Piknik na terenie Kampusu, przed budynkiem Wydziału, spotkania roczników absolwentów

23 października

Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. Zygmunta Brogowskiego, Seminarium Gleboznawcze pt. „Nauka o glebie w 200-letniej działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

 

Rok 2016

marzec

Dzień wspomnień – historia wydziału w oczach emerytowanych i obecnych czerwiec

czerwiec

Międzynarodowa Konferencja poświęcona roli trwałych doświadczeń nawozowych.

 

Komitet Obchodów 200-lecia Wydziału Rolnictwa i Biologii

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Rozbicki

Sekretarz:

dr inż. Urszula Jankiewicz

Członkowie:

prof. dr hab. Józef Chojnicki

 

dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. SGGW

 

prof. dr hab. Barbara Zagdańska

 

prof. dr hab. Sławomir Podlaski

 

prof. dr hab. Wiesław Mądry

 

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 

dr Mirosław Sobczak

 

dr Sławomir Orzechowski

 

dr hab. Tomasz Stępkowski

 

przedstawiciele studentów i doktorantów