A- A A+

lang switcher

Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodzi Jubileusz 200-lecia kształcenia rolniczego nawiązując do utworzonego w 1816 roku Instytutu Agronomicznego w Marymoncie.

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy, Wydział Rolnictwa i Biologii, najstarsza jednostka SGGW, organizuje Konferencję Jubileuszową, która odbędzie się w dniu 25 września 2015 roku. Jako spadkobiercy i kontynuatorzy tej wspaniałej tradycji, pragniemy rozwijać kontakty z przedstawicielami nauk biologicznych, rolniczych i środowiskowych.  Mamy nadzieję, że spotkanie  przyczyni się do rozszerzenia współpracy z przedsiębiorcami szeroko rozumianego agrobiznesu i sektorów gospodarki związanych z postępem nauk biologicznych. Pozwoli na wymianę doświadczeń i prezentację osiągnięć, a także poznanie oczekiwań wobec naukowców, którzy na co dzień starają się rozwijać zasób wiedzy podstawowej i innowacji skierowanych do gospodarki.

Tematyka konferencji będzie obejmować wątki z odległej przeszłości i dnia dzisiejszego - przywołanie wspaniałych postaci historycznych i ich wysiłku na rzecz zorganizowania kształcenia rolniczego w Polsce, w niełatwym okresie historycznym naszego kraju oraz drogę jaką przebyliśmy od Marymontu do Kampusu w Ursynowie. Przy tej okazji, opierając się na  utrwalonych na filmie relacjach starszych pokoleń pracowników Wydziału, chcemy zaprezentować  zmiany jakie nastąpiły w ostatnim półwieczu w postawach naukowców i podjąć dyskusję nt. kierunków rozwoju nauk rolniczych i przyrodniczych. Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli uznani profesorowie: prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski (UW), prof. dr hab. Jan Kuś (JUNG Puławy), prof. dr hab. Jacek Oleksyn (PAN Kórnik), dr hab. Krzysztof Pawłowski (SGGW). Dzień dzisiejszy i nowoczesne spojrzenie na przyrodnicze badania eksperymentalne realizowane na Wydziale zaprezentuje również najmłodsze pokolenie naukowców.

W uroczystościach jubileuszowych wezmą udział  przedstawiciele wszystkich uczelni biologicznych, przyrodniczych i rolniczych w Polsce, instytutów naukowych, a także producenci rolni i przedsiębiorcy.

Będziemy dyskutować o dniu dzisiejszym i przyszłości Wydziału. Chcemy też wraz z zaproszonymi gośćmi  wspólnie świętować i cieszyć się z 200-lecia naszej Alma Mater.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zarezerwowanie terminu 25 września 2015 na spotkanie w SGGW w Warszawie.

Więcej informacji o konferencji: wrib.sggw.pl/konferencja200lat