W imieniu komitetu organizacyjnego zapraszamy na warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polskiego pt. „Góry Świętokrzyskie i Ponidzie – gleby wykształcone na skałach węglanowych i siarczanowych”, które odbędą się w dniach 6–9 maja 2018 r.

Szczegóły dotyczące warsztatów - komunikat I